změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, počínaje březnem 2022 nemusí být tyto stránky aktuální. IFL přechází na nové webové stránky v jednotném designu MFF UK.

Interaktivní fyzikální laboratoř

Vítejte na webových stránkách Interaktivní fyzikální laboratoře (IFL), kterou spravuje Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. IFL je místo, kde dáváme studentům středních škol možnost, aby u nás uchopili fyziku skutečně do vlastních rukou. Nenabízíme show, naším cílem je ale umožnit studentům, aby svým vlastním experimentováním, svou vlastní aktivitou hlouběji pronikali do fyzikálních témat, se kterými se ve své školní výuce setkali či setkají.

Organizační a technické informace

Experimentální celky

Rezervace

Náš tým, kontakty

O projektu

foto

Jak to začalo?

Myšlenka zřídit v prostorách MFF UK laboratoř určenou primárně studentům středních škol vznikla zejména na základě inspirace stockholmským House of Science, který ovšem na rozdíl od IFL necílí pouze na pokusy fyzikální, ale obecně na experimentování v přírodních vědách. Za podpory fyzikální sekce byly pro IFL zrekonstruovány prostory v objektu tzv. těžkých laboratoří v trójském areálu MFF UK. Do provozu byla IFL uvedena v prosinci roku 2008 a během prvních let provozu se postupně podoba jejího fungování přiblížila dnešnímu modelu.

Proč je IFL tady?

Cílem IFL je nabízet středoškolákům, potažmo jejich vyučujícím, prostor pro řízené experimentování na dané fyzikální téma. Hlavními aktéry dění jsou přitom studenti, kteří vlastnoručně provádějí všechny pokusy, připravují měření, zaznamenávají jejich výsledky, vyhodnocují je a na závěr je krátce prezentují svým spolužákům. Po celou dobu experimentování jsou studentům k dispozici lektoři, jejichž role je nicméně pouze podpůrná – studenti jsou vedeni k maximální samostatnosti.

Podpora

Zásadním způsobem podpořily rozvoj laboratoře Fyzikální sekce MFF UKFond rozvoje vysokých škol (FRVŠ). Od roku 2011 je činnost IFL podporována institucionálními rozvojovými projekty, jejichž zadavatelem je MŠMT. Děkujeme!

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:26. 10. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.