Magnetické pole solenoidu

oersted.jpg, 28kB

H. Ch. Oersted

Na počátku devatenáctého století zjistil H. Ch. Oersted, že se v okolí vodičů s proudem objevuje magnetické pole. Intenzitu tohoto pole lze předpovědět na základě vstupních podmínek. Tohoto jevu využíváme všude tam, kde je třeba pracovat s magnetickým polem, a permanentní magnety jsou nevhodné. K vytváření magnetických polí se využívá cívek.

Níže naleznete návody na pokusy s jejichž pomocí prozkoumáte některé vlastnosti magnetického pole cívek.

Výsledky experimentů zapisujte do záznamového archu.

Základní pojmy

Cívka

Vodič navinutý na izolační nosné kostře.

Elektromagnet

Cívka navinutá na jádře z feromagnetického materiálu.

Solenoid

Cívka s velkým množstvím závitů, jejíž délka je mnohem větší než její průměr.

Experimenty

I. Základní vlastnosti magnetického pole - KVALITATIVNĚ

II. Základní vlastnosti magnetického pole - KVANTITATIVNĚ

III. Magnetické pole v praxi

Doporučená literatura

Encyklopedie fyziky

Stránky slouží jako výukový materiál při seminářích v Interaktivní fyzikální laboratoři. Stránky připravil RNDr. Zdeněk Šabatka, 2015.