změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Časopisy

Do knihovny jsou odebírány následující časopisy:

Časopisy v depositu

Starší ročníky časopisů byly přebrány a přesunuty do skříně na chodbě (označena jako deposit knihovny).

Fyzika ve škole

Matematika a fyzika ve škole

Československý časopis pro fyziku (Žlutý časopis)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Rozhledy matematicko-fyzikální

Physikalische Blätter

Physik Journal (v němčině)

American Journal of Physics

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:17. 8. 2007
V případě problémů se obraťte na Webmastera.