změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Lidé na KDF

Vedoucí katedry:
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Zástupce vedoucího katedry:
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Sekretářka katedry:
Helena Šulcová
Tajemnice katedry:
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
 
Docentilinka
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. 2410 zdenek.drozdzavináčmff.cuni.cz
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 2409 www leos.dvorakzavináčmff.cuni.cz
doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc. 2701 zdena.lustigovazavináčmff.cuni.cz
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. 2422 www Isabella.Pavelkovazavináčmff.cuni.cz
Odborní asistenti
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. 2431 jitka.houfkovazavináčmff.cuni.cz
RNDr. Martina Kekule, Ph.D. 2420 www martina.kekulezavináčmff.cuni.cz
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. 2424 www zdenka.koupilovazavináčmff.cuni.cz
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. 2417 www vojtech.zakzavináčmff.cuni.cz
RNDr. Peter Žilavý, Ph.D. 2432 www peter.zilavyzavináčmff.cuni.cz
Lektoři
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 2412 www irena.dvorakovazavináčmff.cuni.cz
RNDr. Dana Mandíková, CSc. 2413 www dana.mandikovazavináčmff.cuni.cz
Vědečtí pracovníci
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D. 2424 www petr.kacovskyzavináčmff.cuni.cz
Mgr. Věra Koudelková, Ph.D. 2417 vkoudelkovazavináčcentrum.cz
RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. 2405 www marie.snetinovazavináčmff.cuni.cz
Ostatní pracovníci
Mgr. Pavel Böhm 2414 bohmzavináčedufor.cz
Mgr. Jakub Jermář 2414 www jakub.jermarzavináčmff.cuni.cz
Ing. Ludvík Němec 2427 www ludvik.nemeczavináčmff.cuni.cz
Helena Šulcová 2407 helena.sulcovazavináčmff.cuni.cz
Externí pracovníci
RNDr. Stanislav Gottwald 2430 www stanislav.gottwaldzavináčmff.cuni.cz
PhDr. Martin Chvál, Ph.D. www martin.chvalzavináčpedf.cuni.cz
Mgr. & Mgr. Jakub Švec jakub.sveczavináčmantaedu.cz
RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. 2412 pavla.zieleniecovazavináčmff.cuni.cz

V seznamu zaměstanců jsou uvedeny čtyřmístné telefonní linky platné pouze v areálu MFF. Při volání zvenku před ně předřaďte předčíslí +420 95155.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2019-10-16
Za správnost odpovídá: Helena Šulcová
V případě problémů se obraťte na Webmastera.