změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Základní informace

Profil katedry

Katedra didaktiky fyziky je garantujícím pracovištěm studia učitelství fyziky pro základní i střední školy na MFF UK. Zajišťuje výuku didaktických disciplín a podílí se na výuce dalších předmětů ve studiu učitelství fyziky. Podílí se i na výuce fyziky pro studenty učitelství na UK a na zajišťování doktorandského studia v oboru 4F12 (Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky) na MFF. Členové KDF se mimo jiné podílejí na: vývoji nových učebních pomůcek, tvorbě učebnic, vývoji koncepce a obsahu výuky fyziky na školách, tvorbě standardů fyzikálního vzdělávání, problematice optimalizace maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek z fyziky, řešení konkrétních didaktických problémů i obecných otázek teorie vyučování fyziky, tvorbě koncepce vysokoškolské přípravy učitelů fyziky, rozvoji počítačem podporované výuky fyziky, rozvoji distančního vzdělávání po sítích, zejména se zaměřením na učitele fyziky.

Adresa

Katedra didaktiky fyziky MFF UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
tel.: 951 552 407
fb: https://www.facebook.com/KDFMFFUK/
e-mail: kdfzavináčmff.cuni.cz

Kde nás najdete

Jeďte ze stanice Nádraží Holešovice autobusem č. 201 do stanice Kuchyňka (první zastávka za mostem). Katedra didaktiky fyziky sídlí v 7. patře výškové budovy (takzvaného katedrového objektu).

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:10. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.