změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Kurzy dalšího vzdělávání učitelů na KDF MFF UK

 

V současné době na KDF MFF UK neprobíhají žádné kurzy pro učitele.

 

V akademickém roce 2007/2008 probíhaly na KDF MFF UK následující kurzy:

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:14. 9. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.