Leoš Dvořák: publikace v českých časopisech a sbornících konferencí

Jsou uvedeny plné texty článků a příspěvků ve formátu pdf.    Papers in English are available on a separate page.

Ve sbornících konference Dílny Heuréky:

Ročník  Příspěvek
2003 Vlnění a akustika s gumičkou a počítačem
2004 Nebojte se pájet a postavte si jednoduchou zkoušečku
2005 Pokusy se zvukovou kartou
2006 „Fyzika s Veselou krávou“
2007 Pokusy s vodou
2008 Program Soundcard Scope v pokusech nejen z akustiky
2009 Náboje kam se podíváš
2010 Co s čočkami – aneb optická lavice pro období finanční krize
2011 Kondenzátory a cívky
2012 Blikač, bzučák, stroboskop
2013 Inerciální a neinerciální systémy názorně
2014 Nebojme se operačních zesilovačů (aneb jak demonstrovat napětí indukované v kousku vodiče)
2015 Generátor pomalých (i trochu rychlejších) kmitů – a co se při jeho stavbě naučíme
2016 O magnetu, magnetických tělesech a velikém magnetu Zemi
2017 O magnetech II
2018 Magnety a proudy
2019 Multivibrátor;   Příloha 1,   Příloha 2
2021 Hrající destička
2022 Simulujeme a kreslíme elektrické obvody

Ve sbornících konference Veletrh nápadů učitelů fyziky:

Ročník  Příspěvek
1998 Pár věcí z tábora (Autoři: L.D., Irena Koudelková a kol.)
1999 Pár věcí z tábora II - tentokrát o světle
2000 Trocha heuristiky z Malé Hraštice
Pár věcí z tábora 3 - tentokrát o čase a taky trochu o elektronice
2001 Netradiční měřicí přístroje
Pár věcí z tábora 4 - tentokrát o zvuku
2002 Pár věcí z tábora 5 - tentokrát o energii
Netradiční měřici přístroje 2: Indikátor malých proudů
2003 Pár věcí z tábora 6
2004 Netradiční měřici přístroje 4: měření krátkých časů (Pozn.: Název měl asi být "Netradiční měřicí přístroje 3".)
2005 Fyzika s Veselou krávou – aneb pokusy s opravdu jednoduchými pomůckami
 + dva "rozšířené příspěvky" na CD s příspěvky z minulých ročníků konf:
Vlastníma rukama a hlavou: fyzikální tábory, soustředění a projekty na nich
Zvuky kmitajících tyčí (Autoři: Břetislav Patč a L.D.)
2006 Ladička, jak ji neznáte
2007 Rychlost zvuku stokrát jinak
Vodní paraboloid (Autoři: Zdeněk Šabatka a L.D.)
2008 Pokusy na Malé Hraštici – tentokrát s teplem
2009 Netradiční měřicí přístroje 4
Několik experimentů ze semináře „Elektřina a magnetismus krok za krokem“ (Autoři: Věra Koudelková, Irena Dvořáková a L.D.)
2010 Další nápady z Malé Hraštice: co s čočkami
2011 Magická hůlka Wander Fly a český fyzikář
2012 Další nápady z Malé Hraštice 2: „špagetová fyzika“
Fyzika aktivně, aktuálně a s aplikacemi (Autoři: L.D., Irena Dvořáková, Zdeněk Drozd, Věra Koudelková, Zdeněk Šabatka a Peter Žilavý)
2013 Další nápady z Malé Hraštice 3: co lze měřit na člověku
Elixír do škol – aneb Heuréka na třetí a ještě mnohem víc (Autoři: Irena Dvořáková a L.D.)
Tři experimenty inspirované miskoncepcemi SŠ studentů v elektřině a magnetismu (Autoři: Věra Koudelková a L.D.)
2014 Další nápady z Malé Hraštice 4: tíhové zrychlení stokrát jinak
2015 Další nápady z Malé Hraštice 5: Jak silné jsou magnety?
2016 Další nápady z Malé Hraštice: Jáma a kyvadlo
2017 Další nápady z Malé Hraštice, tentokrát s vodou
2018 Další nápady z Malé Hraštice (jednoduché pokusy se slavnými jmény v pozadí) (Autoři: L.D. a Petr Kácovský)
2019 Další nápady z Malé Hraštice: odpuzování magnetů
2020 Jak vážit pomocí ampérmetru a voltmetru aneb vyrobte si (skoro) Kibblovy váhy
2022 Jak věci padají (ve vzduchu)

Ve sbornících konference Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky:

Ročník  Příspěvek
2005 O co a jak se snažíme v přípravě učitelů fyziky na MFF UK
2007 Klíčové kompetence nejsou posvátná kráva – a přesto nejsou k zahození
2009 Lze učit fyziku zajímavěji a lépe?
2011 Několik otázek české didaktice fyziky
2013 Náboje a kapacita – jednoduché pokusy pro rozvoj fyzikálního porozumění
2015 Příprava učitelů fyziky v ČR - úvod do diskuse o stávajícím stavu a možnostech budoucího vývoje
2017 Didaktika fyziky a její postavení na vysokých školách v ČR - úvod do diskuse
Dva roky snah o získání dat o učitelích fyziky v ČR
2019 Kolik je v ČR (aprobovaných) učitelů fyziky?
„Širý proud“: jak to vzniklo, co to je a kam by mohl směřovat
2023 Kritické myšlení: Co, proč a jak (rukopis příspěvku do sborníku)

Ve sbornících seminářů ve Vlachovicích:
 Semináře měly různé názvy např. Jak učím fyziku, Jak získat žáky pro fyziku apod. Byly zaměřeny převážně na výuku na ZŠ.
 Témata a pokusy popsané v příspěvcích na těchto seminářích se proto mohou mírně prolínat s příspěvky uvedenými výše.

Ročník  Příspěvek
2003 Vlastníma rukama a hlavou – zkušenosti z projektů na letních MF táborech
2007 Několik jednoduchých pokusů (na téma tlak)
2009 Hrátky s elektrickým nábojem
Dobrý učitel fyziky pohledem žáků (Autoři: L.D., Irena Dvořáková a Růžena Kolářová)
2011 Trocha fyziky z Malé Hraštice (i odjinud, převážně na téma infračervené záření)
2013 Pár věcí s polovodiči
2015 Magnety a vodiče v jednoduchých pokusech
2017 Střípky z mozaiky jednoduchých pokusů

Další konference

Poznámka: Na konferencích Šoltésove dni a DIDFYZ, konaných na Slovensku, šlo o prezentaci aktivit, které děláme v ČR; témata a popisované pokusy a aktivity se proto prolínají s příspěvky uvedenými výše.


Ve sborníku konference Elixír do škol:

Ročník  Příspěvek
2019 Magneticky levitující tužka - jak ji udělat co nejlepší

Ve sborníku konference ICTE:

Ročník  Příspěvek
2002 Studujeme zvuk na počítači i bez něj

Ve sbornících konference Poškole:

Ročník  Příspěvek
2003 Studujeme zvuk pomocí počítače - jednoduše, názorně a s minimem nákladů
2005 Fyzika komunikačních kanálů - a jak ji jednoduše zkoumat (Autoři: Jan Koupil a L.D.)

Ve sbornících konference Šoltésove dni:

Ročník  Příspěvek
2003 Pokusy a projekty nejen pro letní tábory
2005 Jednoduché pokusy z vlnění a akustiky

Ve sbornících konference DIDFYZ:

Ročník  Příspěvek
2002 Vlastníma rukama a hlavou: aktivizující formy práce se středoškoláky a s budoucími učiteli fyziky
2004 Nezapomeňme komunikovat s lidmi – několik zkušeností z projektu Heuréka (Autoři: Irena Koudelková a L.D.)
Netradiční komunikační technologie – a jednoduché měření jejich parametrů (Autoři: L.D. a Jan Koupil)
2006 Lorentzova síla v akci
2008 ICT a moderní technologie ve fyzikálních pokusech - zajímavě a téměř zadarmo
Aktivní práce se žáky - pro učitele (Autoři: Irena Dvořáková a L.D.)
2010 Pokusy - jedna z důležitých priorit ve výuce fyziky

Poznámka: Články a příspěvky z 90.let týkající se využití počítačů ve výuce fyziky zde nejsou uvedeny, protože už mají jen historickou hodnotu.

Články v českých časopisech


v Československém časopise pro fyziku:

Ročník  Článek
2011 (roč.61)  Tatsu Takeutchi: An Illustrated Guide to Relativity (recenze)
2012 (roč.62)  konf o fyzikálním vzdělávání: mezinárodní i ty naše
2012 (roč.62)  Výzkum v oblasti fyzikálního vzdělávání — co, proč a jak (Autoři: L.D., Martina Kekule a Vojtěch Žák)
2012 (roč.62)  Experimenty — koření výuky fyziky (Autoři: L.D. a Zdeněk Drozd)
2022 (roč.72)  Kilogram, Kibblovy váhy a jak je přiblížit studentům (Autoři: L.D. a Miloš Rotter)
2023 (roč.73)  Teorie relativity: pro české čtenáře přístupně a na výši doby i po sto letech (recenze)

v Pokrocích matematiky, fyziky a astronomie:

Ročník  Článek
2006 (roč.51)  Pružné kyvadlo: od teoretické mechaniky k pokusům a zase zpátky
2008 (roč.53)  Jak (ne)učit o silách je trochu složitější problém (krátký komentář)

v časopise Matematika-fyzika-informatika:

Ročník  Článek
2019 (roč.28)  Udělejte si sami: jednoduché aplikace polovodičů (nejen) pro ZŠ (Autoři: L.D. a Zdeňka Kamarádová)

v časopise Moderní vyučování:

Ročník  Článek
2004          Jak se snažíme učit fyziku v projektu Heuréka (Autoři: Irena Koudelková a L.D.)
Dobře učit fyziku… (úvaha májová a trochu netradiční)

v časopise Rozhledy matematicko-fyzikální:

Ročník  Článek
1983/84 (roč.62)  Přepočítejte si sci-fi
1984/85 (roč.63) Ještě ke geosynchronní věži
2021 (roč.96) Jak provokovat, když dostanete úlohu o pádu železné a dřevěné koule I
Jak provokovat, když dostanete úlohu o pádu železné a dřevěné koule II
Jak provokovat, když dostanete úlohu o pádu železné a dřevěné koule III

Příručky

(Jde o příručky vytvořené a vydané v rámci několika projektů, v publikacích je uvedeno, o které projekty se jednalo.)


 Rok
vydání  
 Publikace
2008  Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele (Autoři: L.D., Irena Dvořáková, Martina Kekule, Růžena Kolářová, Dana Mandíková, Radko Pösch, Emanuel Svoboda a Vojtěch Žák)
2012  Fyzika Aktivně, aktuálně a s aplikacemi (Autoři: L.D., Irena Dvořáková a Věra Koudelková)
2012  Náboje, proudy a elektrické obvody (Autoři: L.D., Zdeněk Šabatka, Věra Koudelková a Irena Dvořáková)
2012  Polovodiče a jejich aplikace
2019  Polovodiče prakticky: Začínáme s LED