Department of Physics Education Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague

Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.

Deputy Head of Department of Physics Education

Address and contact

Dept.of Physics Education, Faculty of Math. and Physics,
V Holesovickach 2, 182 00 Prague 8, Czech Republic

phone: 221 912 409, email: leos.dvorakzavináčmff.cuni.cz

Education

Profesional interests

evolved from:

General relativity (namely perturbation of black holes)

through:

Computers in physics education (especially modelling in physics education)

to:

Physics education (in general)

In last years I am particularly interested in:

Personal note:

The question I perceive as most important and I would like to contribute to solve is:

How to improve physics education?

(Especially, but not only, the pre-service and in-service training of physics teachers.)

And my motto concerning these aims:

“It is better to lit a small candle than to damn darkness.”      (Confucius)

Employment:

All professional life is connected with Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague:

1975-1978: “aspirant” (Ph.D. student), Dept. of Mathematical Physics
1978-1986: senior lecturer, Dept. of Physics Education
1986-1997: senior lecturer and lector, Dept. of Theoretical Physics
1997-1999: assoc. professor, Dept. of Physics Education
1999-2007: head of Dept. of Physics Education
since 2008: assoc. professor, deputy head of Dept. of Physics Education

Teaching

Lectures aimed to needs of future physics teachers:

NUFY080 Physics I (classical mechanics)

NUFY097 Theory of Relativity

NOFY016 Physics for Non-Physicists I - The World around Us

NOFY017 Physics for Non-Physicists II - Models and Reality

NUFY075 Electricity and Magnetism Step by Step

NUFY113 Optics Step by Step

NDFY064 Ph.D. Students' Seminar f12 I

NDFY065 Ph.D. Students' Seminar f12 II

NUFY023 Physical Picture of the World

NDFY066 Physical Picture of the World II

One of the lectures of Theoretical Mechanics, Classical Electrodynamics, and in some years leading of seminar Modern Trends in Physics Education etc.

Other activities

1973 - mid 80's:

organization of “Physics clubs” for high-school students (afterwards the clubs are organized by younger colleagues and students)

1987:  

initiator of “Physics correspondence seminar” for high-school students
(with D. Vokrouhlicky; after several years the organization was also passed to younger colleagues and students; the seminar still exists)

1988-1992:  

development of computational and modeling system Famulus
(with T. Ledvinka and M. Sobotka; Famulus was awarded by two “Crystal Disc” at the international exhibition INVEX Computer '91)

1980’s – 2003:  

organization of Summer Math.-Phys. Camps for high school students.
(At first organization of a scientific program, in 1999-2003 main organizer of the camp; then the organization was again passed to a younger generation. The camp exists and evolves further.)

since 1997:  

organization of Spring Camps for future physics teachers
(at first with I. Koudelkova, then with Z. Broklova and others).

since 1999:  

participation at an informal project Heureka for Czech physics teachers
(initiated by I. Koudelkova and B. Bily in about 1992 as an activity for small group of people; since 2000 it evolved into the project comprising more than 15 weekend seminars per year and other activities with about 80 active participants)

2000-2002:  

initiator and co-founder of a web server “Fyzweb” aimed at physics teachers, students at schools and all people interested in physics
(with Ph.D. student J. Houfkova; the server still exists and evolves)

2003:  

The head of Czech delegation at the final event Focus On Teachers  of Physics On Stage II (April 2003, ESA/ESTEC, Noordwijk, The Netherlands)

2005-2006:  

coordinator of a university project “Program of further professional in-service training of teachers at Charles University in Prague”

2005-2007:  

coordinator of a university project „Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze“ podporovaného ESF v rámci programu JPD3

2006-2008:  

coordinator of a faculty project „Další vzdělávání učitelů fyziky a matematiky podporující rozvoj aktivizujících metod výuky“ supported by ESF in program OPRLZ

2006-2008:  

coordinator of a faculty project „Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol“ in “Národního programu výzkumu II” (National program of Research II of Ministry of Education

+ other activities:  

other projects aimed at pre- and in-service training of physics teachers,
activities aimed at popularization of physics (3-times participation in TV in “Call the Teacher”),
activities in “Science in Streets” event in 2005 and in 2008,
lectures with experiments for physics teachers,
simple experiments in acoustics and waves for high school students, etc.

Positions and membership

Conference organization

Invited talks

Selected bibliography

Older publications:

Bičák J., Dvořák.L: Stationary electromagnetic fields around black holes. I. General solutions and the fields of some special sources near a Schwarzschild black hole. Czech.J.Phys.B27 (1977), 127-147.

Bičák J., Dvořák.L: Stationary electromagnetic fields around black holes. II. General solutions and the fields of some special sources near the Kerr black hole. Gen.Rel.Grav.7 (1976), 959-983.

Bičák J., Dvořák.L: Stationary electromagnetic fields around black holes. III. General solutions and the fields of some special sources near the Reissner-Nordström black hole. Phys.Rev. D22 (1980), 2933-2940.

Dvořák L.: Obecná teorie relativity a moderní fyzikální obraz vesmíru.  skriptum, SPN, Prague 1984, 412 s. (General relativity and modern physics picture of a cosmos, student textbook, in Czech)

Dvořák L.: Famulus 3.5. User Guide.. Computer Equipment, Praha 1992, 310 p. + other manuals to the system Famulus /partly with M. Sobotka and T. Ledvinka/, in Czech, more than thousand pages altogether

Dvořák L., Květoň K.: Famulus: a tool and an environment for computation, modelling and other tasks in research, engineering and CAE. In: Proccedings of the International Conference CBLIS '93, Vienna, Dec. 1993. Ed.: P.M.Nobar, W.Kaintz. p.51-56.

Dvořák L.: On the Road To Hrastice Tables. In: Sborník konference Science and Technology Education in New Millenium (3rd IOSTE Symposium for Central and East European Countires) Prague, 15.-18.7.2000) Ed.: Šulcová R., PERES Publishers, Prague 2000, p.238-242

Dvořák L., Houfková J.: Physics Web for Everybody. In: Proceedings of the International Conference CBLIS 01, Brno 2001, Ed. Chapman G.M., Pedag.Faculty of Univ.of Ostrava, 2001, E5 (8p.)

+ more than 90 papers in Czech

Articles since 2001:

Dvořák L.: Hands- and Minds-on Physics for All. In: Proceedings of the conference GIREP 2004, Ostrava, Ed.: Mechlová E., Univ. of Ostrava, Ostrava, 2004, p. 211-212.

Koudelková I., Dvořák L.: Heureka: Hands- and Minds-on Physics at School. In: Proceedings of the conference GIREP 2004, Ostrava, Ed.: Mechlová E., Univ. of Ostrava, Ostrava, 2004, p. 209-210.

Dvořák L.: Informal Physics Education and Teachers' Training Some Examples and Experiences. In: GIREP book of Selected contributions of the Third International GIREP Seminar 2005, Ed. G. Planinšič, Univ.of Ljubljana, Ljubljana 2006, p. 86-95.

Koupil J., Dvořák L.: Digital recordings and analysis of physical experiments. In: GIREP book of Selected contributions of the Third International GIREP Seminar 2005, Ed. G. Planinšič, Univ.of Ljubljana, Ljubljana 2006, p. 196-201.

Dvořák L.: Labs outside labs: miniprojects at a spring camp for future physics teachers. In:European Journal of Physics 28, No. 3, 2007, p. S95-S104.

Koupil J. Dvořák L.: Which side up? Falling bread revisited. In: Proceedings of GIREP 2006. AMSTEL Institute, University of Amsterdam, Amsterdam, 2008, p. 794-799.

Dvořák L.: Why a simple school model of AC generator does not produce sinusoidal voltage? (From false concepts to modeling and multipole expansion.) In: Proceedings of GIREP 2006 Conference, AMSTEL Institute, University of Amsterdam, Amsterdam, 2008, p. 770-775.

Papers and other publications from last years:

Dvořák, L.: Další profesní vzdělávání na UK: mozaika v pohybu. In: Další profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze, PedF UK, Praha, 2005, s. 5-13.

Dvořák L.: Pružné kyvadlo: od teoretické mechaniky k pokusům a zase zpátky. In: Pokroky matematiky fyziky a astronomie, roč. 51, č. 4, 2006, s. 312-327.

Dvořák L.: Klíčové kompetence nejsou posvátná kráva – a přesto nejsou k zahození. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3. (Rámcové vzdělávací programy.) Západočeská univerzita, Plzeň, 2007, s. 39-54.

Dvořák L.: Jak (ne)učit o silách je trochu složitější problém. (Krátký komentář k článku L. Převrátila. In: Pokroky matematiky fyziky a astronomie, roč. 53, č. 3, 2008, s. 251-252.

Drozd Z., Dvořák L., Svoboda E., Němec L.: Světlo a zvuk. DVD k učivu optiky a akustiky na střední škole. Učební pomůcka v rámci projektu AV ČR „Otevřená věda regionům“. Praha: Akademie věd ČR, 2008.

Dvořák L., Dvořáková I., Kekule M., Kolářová R., Mandíková D., Pöschl R., Svoboda E., Žák V.: Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele. Matfyzpress, Praha, 2008, 163 s.

+ more than 30 articles and papers in Czech since 2004

Editor of proceedings (in Czech):

Veletrh nápadů a informací pro fyzikální vzdělávání. Pro učitele fyziky a nejen pro ně. “Superproceedings” of selected contribution from first 9 years of the conference Fair of Inventions of Physics Teachers on CD-ROM.)  (Equivalent to > 1470 pages.) Ed. Dvořák L., Broklová Z., Prometheus, Praha 2005. Updated version available also online (in Czech).

Dílny Heuréky 2003-2004. Sborník konferencí projektu Heuréka (Heureka Workshops 2003-2004, in Czech). Náchod 2003 a 2004. Ed.: Dvořák L., Prometheus, Praha, 2005, 154 p.

Veletrh nápadů učitelů fyziky 10. (Fair of Inventions of Physics Teachers 10, in Czech) Praha 2005. Ed.: Dvořák L., Prometheus, Praha, 2006, 238 p.

Dílny Heuréky 2005. Sborník konference projektu Heuréka (Heureka Workshops 2005, in Czech). Náchod 2005. Ed.: Dvořák L. , Prometheus, Prague, 2006, 148 p.

Veletrh nápadů učitelů fyziky 12. (Fair of Inventions of Physics Teachers 12, in Czech) Praha 2007. Ed.: Dvořák L., Prometheus, Praha, 2007, 236 p.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno: 1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.