Katedra didaktiky fyziky Mgr. Jakub Jermář

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Mgr. jakub Jermář

Mgr. Jakub Jermář

tel.: 221 912 414, email: jakub.jermarzavináčmff.cuni.cz

Odborné zaměření

Zabývám se počítačem podporovanými experimenty a využitím dataloggerů (především systému Vernier) ve výuce přírodních věd.

Další aktivity

Správa počítačů a serverů KDF MFF UK.

Vybrané publikace a odkazy

2021

BÖHM Pavel, JERMÁŘ Jakub a KÁCOVSKÝ Petr. KUCHAŘKA 5 - Jednoduché experimenty do hodin chemie, fyziky a biologie. Praha, 2021.(PDF)

2020

BÖHM Pavel, JERMÁŘ Jakub a KÁCOVSKÝ Petr. KUCHAŘKA 4 - Jednoduché experimenty do hodin chemie, fyziky a biologie. Praha, 2020. (PDF)

2019

BÖHM Pavel, JERMÁŘ Jakub a KÁCOVSKÝ Petr. KUCHAŘKA III - Jednoduché experimenty do hodin chemie, fyziky a přírodopisu. Praha, 2019. (PDF)

2017

BÖHM Pavel, JERMÁŘ Jakub a KÁCOVSKÝ Petr. KUCHAŘKA II - Jednoduché experimenty do hodin chemie, fyziky a přírodopisu. Praha, 2017. (PDF)

2016

BÖHM Pavel, JERMÁŘ Jakub a KÁCOVSKÝ Petr. KUCHAŘKA - Jednoduché experimenty do hodin chemie, fyziky a přírodopisu. Praha, 2016. (PDF)

2012

BENEŠ, Vojtěch et al. Experimenty s Vernierem: Biologie. Brno: Gymnázium Matyáše Lercha, 2012. (PDF)

KREJČÍ, Martin et al. Experimenty s Vernierem: Chemie. Brno: Gymnázium Matyáše Lercha, 2012. (PDF)

JERMÁŘ, Jakub. Elektromyografie aneb elektřina v lidském těle. FyzWeb [online]. 2012-02-05, 0, [cit. 2012-02-05]. Dostupný z WWW: <http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=191>. ISSN 1803-4179.

JERMÁŘ, Jakub a Pavel BÖHM. Experimenty se systémem Vernier: verze 1.0 - jaro 2012 [DVD]. Praha, 2012, 2012-02-14 [cit. 2012-07-11].

2011

BÖHM, Pavel; JERMÁŘ, Jakub. Školní experimentální a měřicí systém Vernier. In Počítač ve škole 2011. Nové město na Moravě : Gymnázium Vincence Makovského, 2011. s. 27. ISBN 978-80-254-9426-4.

JERMÁŘ, Jakub. Experimenty s USB teploměrem Vernier Go!Temp a se sonarem Vernier Go!Motion. In . Veletrh nápadů učitelů fyziky 15. Praha : Prometheus, 2011. s. 88-92. ISBN 978-80-7196-417-9. (HTML, PDF)

JERMÁŘ, Jakub. Tlak v nafukovacím balónku. FyzWeb [online]. 2011-03-23, 0, [cit. 2011-05-02]. Dostupný z WWW: <http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=169>. ISSN 1803-4179.

JERMÁŘ, Jakub. Proměření náběhu žárovky. FyzWeb [online]. 2011-03-16, 0, [cit. 2011-05-02]. Dostupný z WWW: <http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=166>. ISSN 1803-4179.

JERMÁŘ, Jakub. Stellarium - planetárium ve třídě. FyzWeb [online]. 2011-01-14, 0, [cit. 2011-01-15]. Dostupný z WWW: <http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=158>. ISSN 1803-4179.

JERMÁŘ, Jakub. FyzWeb v roce 2010. In DIDFYZ 2010: Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v europském priestore. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. s. 163-166. ISBN 978-80-8094-988-4.

JERMÁŘ, Jakub. Rychlé experimenty s Vernierem - stavová rovnice ideálního plynu. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5: Výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 93-96. ISBN 978-80-261-0030-0. (PDF)

JERMÁŘ, Jakub. Experimenty s digitálními siloměry Vernier. In . Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 99-103. ISBN 978-80-244-2894-9. (PDF)

JERMÁŘ, Jakub. Stellarium – planetárium ve třídě. In . Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 104-105. ISBN 978-80-244-2894-9. (PDF)

2010

BÖHM, Pavel; JERMÁŘ, Jakub. Vernier ve výuce přírodních věd. In Počítač ve škole 2010. Nové město na Moravě : Gymnázium Vincence Makovského, 2010. s. 26. ISBN 978-80-254-6556-1. (HTML, PDF)

BÖHM, Pavel; JERMÁŘ, Jakub. Aktivizace studentů prostřednictvím hlasovacích systémů. In Alternativní metody výuky 2010 [online]. [s.l.] : [s.n.], 2010 [cit. 2010-08-16]. Dostupné z WWW:
<http://everest.natur.cuni.cz/konference/2010/prispevek/bohm_jermar_1.pdf>.

BÖHM, Pavel; JERMÁŘ, Jakub Přírodovědné experimenty v e-learningu. In Alternativní metody výuky 2010 [online]. [s.l.] : [s.n.], 2010 [cit. 2010-08-16]. Dostupné z WWW:
<http://everest.natur.cuni.cz/konference/2010/prispevek/bohm_jermar_2.pdf>.

JERMÁŘ, Jakub. Co může "viset na vlásku"?. FyzWeb [online]. 3. 1. 2010, [cit. 2010-08-16]. Dostupný z WWW: <http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=140>. ISSN 1803-4179.

JERMÁŘ, Jakub. Tichá domácnost aneb hluk okolo nás. FyzWeb [online]. 8. 2. 2010, [cit. 2010-08-16]. Dostupný z WWW: <http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=141>. ISSN 1803-4179.

JERMÁŘ, Jakub. Propojení detektoru Gamabeta s Vernier LabQuestem. FyzWeb [online]. 13. 4. 2010, [cit. 2010-08-16]. Dostupný z WWW: <http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=143>. ISSN 1803-4179.

JERMÁŘ, Jakub. Hučení rychlovarné konvice. FyzWeb [online]. 28. 5. 2010, [cit. 2010-08-16]. Dostupný z WWW: <http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=147>. ISSN 1803-4179.

JERMÁŘ, Jakub. Mají praváci silnější levou ruku?. FyzWeb [online]. 1. 6. 2010, [cit. 2010-08-16]. Dostupný z WWW: <http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=148>. ISSN 1803-4179.

JERMÁŘ, Jakub. Proč má jablko slupku?. FyzWeb [online]. 22. 8. 2010, [cit. 2010-08-22]. Dostupný z WWW: <http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=152>. ISSN 1803-4179.

JERMÁŘ, Jakub. Měření smykového tření. Třetí pól [online]. 1. 9. 2010, 10, září 2010, [cit. 2010-09-14]. Dostupný z WWW: <http://www.tretipol.cz/949-mereni-smykoveho-treni>.

JERMÁŘ, Jakub; BÖHM, Pavel. Využití systému Vernier při výuce chemie. In BÍLEK, Martin. Sborník abstraktů 20. Mezinárodního semináře o výuce chemie: Aktuální trendy ICT ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 40-41. ISBN 978-80-7435-082-5. (HTML, PDF)

BÖHM, Pavel; JERMÁŘ, Jakub. Reálné experimenty ve výuce matematiky. In LÁVIČKA, Miroslav; BASTL, Bohumír. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2010. Plzeň: Vydavatelský servis, 2010. s. 75-79. ISBN 978-80-86843-29-2. (PDF)

2009

JERMÁŘ, Jakub. FyzWeb v roce 2008. In DIDFYZ 2008 : Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. s. 27. ISBN 978-80-8094-496-4.

BÖHM, Pavel; JERMÁŘ, Jakub. Dataloggery ve výuce fyziky aneb fyzika s Vernierem. In . Veletrh nápadů učitelů fyziky 14. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s. 38-42. ISBN 978-80-210-5022-8.

BÖHM, Pavel; JERMÁŘ, Jakub. Počítač ve službách učitele - wiki systémy a trenažéry. In . Veletrh nápadů učitelů fyziky 14. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s. 52-56. ISBN 978-80-210-5022-8.

JERMÁŘ, Jakub. FyzWeb ve školním roce 2008/2009. In JERMÁŘ, Jakub. Veletrh nápadů učitelů fyziky 14. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s. 126-127. ISBN 978-80-210-5022-8.

JERMÁŘ, Jakub. Exkurze : vhodný doplněk tradiční výuky. In Alternativní metody výuky 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 22. ISBN 978-80-7041-515-3. (PDF)

BÖHM, Pavel; JERMÁŘ, Jakub. Wiki - snadný způsob sdílení informací. In Alternativní metody výuky 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 5. ISBN 978-80-7041-515-3. (PDF)

JERMÁŘ, Jakub. Fyzika cestou do školy. FyzWeb [online]. 11. 4. 2009, [cit. 2010-08-16]. Dostupný z WWW: <http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=131>. ISSN 1803-4179.

JERMÁŘ, Jakub. Měření účinnosti rychlovarné konvice. FyzWeb [online]. 4. 5. 2009, [cit. 2010-08-16]. Dostupný z WWW: <http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=132>. ISSN 1803-4179.

2008

JERMÁŘ, Jakub. FyzWeb v roce 2007/2008. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 13. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 89-91. ISBN 978-80-7043-728-5.

BÖHM, Pavel; JERMÁŘ, Jakub. FyzWeb - nejen pro aktivní učitele fyziky. In Alternativní metody výuky 2008 [online]. [s.l.] : [s.n.], 2008 [cit. 2010-08-16]. Dostupné z WWW:
<http://everest.natur.cuni.cz/konference/2008/prispevek/bohm2.pdf>.

JERMÁŘ, Jakub. FyzWeb. In Pedagogický software 2008. České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2008. s. 99-100. ISBN 80-85645-59-9.

2007

JERMÁŘ, Jakub. FyzWeb - změny a proměny. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 12. Praha : Prometheus, 2007. s. 177-179. ISBN 978-80-7196-352-3.

JERMÁŘ, Jakub. FyzWeb stále na scéně. In Poškole 2007. [s.l.] : Vydavatelství ČVUT Praha, 2007. s. 117-119. ISBN 978-80-239-9126-0.

2006

JERMÁŘ, Jakub; KOCOUROVÁ, Jana. FyzWeb - videopokusy [online]. 2006 [cit. 2010-08-16]. Dostupné z WWW: <http://fyzweb.cz/materialy/videopokusy/>. ISSN 1803-4179.

zatím nezařazeno

Mezinárodní konference didaktiků chemie Ostrava 2010 - Experimentální systém Vernier ve výuce na ZŠ a SŠ (PDF)

Dílny Heuréky v Náchodě 2009 - První krůčky s Vernier LabQuestem (PDF)

Dílny Heuréky v Náchodě 2010 - Experimentování se systémem Vernier (PDF)

Dva dny s didaktikou matematiky 2011, Praha 2011 - Experimenty ve výuce matematiky se školním experimentálním systémem Vernier

JERMÁŘ, Jakub, BÖHM, Pavel. Vernier LabQuest 2 – nové experimentální možnosti. In . Veletrh nápadů učitelů fyziky 17. (PDF)

Mimoškolní aktivity, zájmy a záliby

Ve společnosti Edufor se zabývám mimo jiné distribucí dataloggerů LabQuest a dalších měřících přístrojů a školních pomůcek značky Vernier v České republice.

Jsem bývalým členem Hnutí Brontosaurus, jeden ze zakladatelů základního článku Rozruch. Občasně se stále podílím se na jeho aktivitách.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno: 6. 6. 2017
V případě problémů se obraťte na Webmastera.