Katedra didaktiky fyziky Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.

Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.

tel.: 221 912 405, email: ruzena.kolarovazavináčmff.cuni.cz

Odborné zaměření

Výuka

DFZ001 Didaktika fyziky I

DFZ002 Didaktika fyziky II

DFZ003 Praktikum školních pokusů I

DFZ004 Praktikum školních pokusů II

DFZ007 Praktikum školních pokusů III

DFY055 Fyzikální vzdělávání ve školních vzdělávacích programech I

DFY058 Fyzikální vzdělávání ve školních vzdělávacích programech II

Další aktivity

Vybrané knižní publikace, skripta

Soubor učebnic fyziky pro 6. – 9. ročník základní školy, Prometheus, Praha, 2004 – 2011 (hlavní autor).

Příručka učitele fyziky na základní škole s náměty pro tvorbu ŠVP. Prometheus, Praha, 2006 (hlavní autor).

Soubor učebnic\. Fyzika pre fyziky pro 6. – 9. ročník základných škôl, studijní části A a pracovní části B. Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bratislava, 2001 – 2006 spoluautor a hlavní autor).

Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané kapitoly. Nakladatelství Karolinum Praha, 2006.

Kolářová,R. a kol: Tabulky pro základní školu. Prometheus, Praha 2006.

Dvořák, L., Dvořáková, I., Kekule, M., Kolářová, R., Mandíková, D., Pöschl, R., Svoboda, E., Žák, V.: Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele. (2E06020) 163 s., Matfyzpress, Praha, 2008.

Zájmy a záliby

Rekreační sport, turistika, hudba, knihy, zahrádkaření.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno: 1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.