Katedra didaktiky fyziky Mgr. Jana Šestáková

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Mgr. Jana Šestáková

Mgr. Jana Šestáková

tel.: 221 912 429, email: jana.sestakovazavináčmff.cuni.cz

Odborné zaměření

Vybrané publikace

2013

ŠESTÁKOVÁ, Jana. Novinky z oblasti výuky metodou Peer Instruction. In: Sborník z mezinárodní konference Didfyz 2012 – (CD). Ed. Zelenický, Lubomír, UKF Nitra 2013, ISBN 978-80-558-0232-9. (DIDFYZ, Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania v európskom priestore, Račkova Dolina, Slovensko, 17. – 20. 10. 2012)

ŠESTÁKOVÁ, Jana. Peer Instruction na základní škole. In: Sborník z konference Moderní trendy v přípravě učitelů 6. Kašperské Hory 2013. (v tisku). (Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6, Kašperské Hory, 24. – 26. 4. 2013)

ŠESTÁKOVÁ, Jana. Peer Instruction and Students’ Understanding of Physics. In: WDS'13 Proceedings of Contributed Papers: Part III – Physics, Prague: Matfyzpress, pp. 97–99, 2013, ISBN 978-80-7378-252-8. (Week of Doctoral Students, Praha, 4. – 7. 6. 2013)

ŠESTÁKOVÁ, Jana. Sbírka konceptuálních úloh a další novinky o Peer Instruction. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2013, s. 259 - 260, ISBN 978-80-7435-372-7. (Veletrh nápadů učitelů fyziky 18, Hradec Králové, 30. 8. – 1. 9. 2013)

2012

ŠESTÁKOVÁ, Jana. První poznatky z „peer praxe“. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 17. Praha: P3K, 2012, s. 288 – 290, ISBN 978-80-87343-13-5. (Veletrh nápadů učitelů fyziky 17, Praha, 31. 8. – 2. 9. 2012)

2011

KONČELOVÁ, Jana. Využití hlasovacích zařízení ve výuce. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5: Výuka fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 121-125. ISBN 978-80-261-0030-0. (Moderní trendy v přípravě učitele fyziky 5, Plzeň, 14. - 16. 4. 2011)

KONČELOVÁ, Jana. Efektivní hlasování ve výuce. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 16. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 123 - 128. ISBN 978-80-244-2894-9. (Veletrh nápadů učitelů fyziky 16, Olomouc, 2. – 4. 9. 2011)

KONČELOVÁ, Jana. Učíme se aktivně a s porozuměním díky hlasování. In: Jak učím fyziku?. Praha, 2011, ISBN 978-80-7015-010-8. (Jak učím fyziku?, 12. – 15. 10. 2011, Vlachovice)

2010

KONČELOVÁ, J. Hlasování jako okamžitá zpětná vazba ve výuce fyziky (diplomová práce). Ústí nad Labem: UJEP, 2010.

HANČ, J., KONČELOVÁ, J., KRÁLÍK, J. Současné poznatky teorie vyučování fyziky. (Kapitola v knize) In: ŠKODA, J., DOULÍK, P. a kol. Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, 68 – 98. ISBN 978-80-7414-290-1.

Zájmy

Pletení z pedigu, puzzle, procházky lesem, Francie, černý čaj, povídání s přáteli, ležení u moře, stavění sněhuláka, zpívání u ohně, pouštění draka, práce s lidmi, řízení auta.
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno: 1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.