Katedra didaktiky fyziky Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

tel.: 221 912 417, email: emanuel.svobodazavináčmff.cuni.cz

Odborné zaměření

Výuka

NDFY043 Didaktika fyziky I

NDFY044 Didaktika fyziky II

NUFZ003 Fyzika III (molekulová fyzika a termodynamika)

NUFY083 Molekulová fyzika

Další aktivity

Vybrané knižní publikace, skripta

Svoboda, E. a kol. Fyzika pro gymnázia. Mechanika. Praha: Prometheus, 2013.

Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky pro střední školy I-IV. Nakladatelství Prometheus 1997, 1999, 2001.

Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. 5. přepracované vydání. Prometheus Praha, 2014.

Svoboda, E.: Fyzika. Pokusy s jednoduchými pomůckami. Prometheus Praha, 2001.

Svoboda, E., Bartuška, K.: Fyzika pro gymnázia. Molekulová fyzika a termika. Prometheus Praha, 2000, 2003.

Svoboda, E. a kol.: Kapitoly z didaktiky odborných předmětů. Nakladatelství ČVUT Praha, 2004

Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané kapitoly. Nakladatelství Karolinum Praha, 2006.

Pišút, J., Svoboda, E. a další: Fyzika pre 2. ročník gymnázií. Slovenské pedagogické nakladatelstvo Bratislava, 2005.

Höfer, G., Půlpán Z., Svoboda, E.: Výuka fyziky v širších souvislostech. Výzkumná zpráva. ZČU Plzeň, 2005.

Lepil, O., Svoboda, E.: Příručka pro učitele fyziky na střední škole. Prometheus, Praha, 2007.

Höfer, G., Svoboda, E.: Postoje učitelů základních a středních škol k výuce fyziky. MATFYZPRESS, vydavatelství MFF UK v Praze, 2008. 203 s. ISBN 978-80-7378-077-7.

Zájmy a záliby

Chalupaření; hudba klasická i populární; křížovky a sudoku

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno: 1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.