změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Publikace související s výzkumy TIMSS a PISA – ke stažení

Publikace s úlohami k výzkumu TIMSS 2007:

Mandíková, D., Houfková, J. a kol.: Přírodovědné úlohy pro druhý stupeň základního vzdělávání. Náměty na rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007. Ústav pro informace ve vzdělávání 2011. ISBN 978-80-211-0610-9. ODKAZ PRO STAŽENÍ VE FORMÁTU .PDF

Hejný, M., Houfková, J., Jirotková, D., Mandíková, D. a kol.: Matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání. Náměty na rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007. Ústav pro informace ve vzdělávání 2011. ISBN 978-80-211-0611-6. ODKAZ PRO STAŽENÍ VE FORMÁTU .PDF

Obě publikace vznikly jako výstup projektu Kompetence I, který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Publikace s úlohami k výzkumu TIMSS 2011:

Hejný, M., Houfková, J., Jirotková, D., Mandíková, D., Starý, K. a kol.: Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění šetření TIMSS a PIRLS 2011. Česká školní inspekce, Praha 2013. ISBN 978-80-905370-7-1. ODKAZ PRO STAŽENÍ VE FORMÁTU .PDF

Publikace vznikla jako výstup projektu Kompetence I, který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Publikace s úlohami k výzkumu PISA 2009:

Mandíková, D., Houfková, J. a kol.: Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. Česká školní inspekce, Praha 2012. ISBN 978-80-905370-1-9. ODKAZ PRO STAŽENÍ VE FORMÁTU .PDF

Publikace vznikla jako výstup projektu Kompetence I, který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Publikace s vybranými úlohami zaměřenými na dovednosti, které dělaly českým žákům problémy:

Starý, K., Mandíková, D., Laufková, V., Jirotková, D., Houfková, J., Hejný, M., Dvořák, D.: Úlohy pro rozvoj dovedností. Metodická publikace pro učitele základních škol a víceletých gymnázií. Česká školní inspekce, Praha 2014, 92 s. ISBN 978-80-905632-2-3. ODKAZ PRO STAŽENÍ VE FORMÁTU .PDF

Publikace vznikla jako výstup projektu Kompetence I, který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

Starší publikace s uvolněnými úlohami z prvního šetření PISA 2000 a úlohami „typu PISA“:

Palečková J., Mandíková D.: Netradiční přírodovědné úlohy. ÚIV, Praha 2003. ODKAZ PRO STAŽENÍ VE FORMÁTU .PDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:30. 10. 2014
V případě problémů se obraťte na Webmastera.