změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Doktorandi na katedře didaktiky fyziky

Studující doktorandi

Jméno
Téma studia
Školitel Konzultant Forma studia Zahájeno
Petr Ducháček Z. Drozd Kombinovaná 2014
Semináře ve výuce fyziky
Filip Hložek J. Houfková Prezenční 2019
Dalekohledy ve formálním i neformálním fyzikálním vzdělávání
Petr Kolář V. Žák L. Dvořák Prezenční 2016
Východiska nového kurikula fyzikálního vzdělávání
Martin Konečný Z. Drozd J.  Škoda, J.  Škrabánková, V. Žák Kombinovaná 2014
Využití experimentů při vzdělávání nadaných žáků ve fyzice
Jana Marounová Z. Drozd P. Kácovský Prezenční 2017
Role fyzikálního experimentu ve výuce a způsoby jeho zadání
Petra Pschotnerová D. Mandíková M.Chvál Prezenční 2020
Výsledky fyzikálního vzdělávání na konci středoškolského studia
Michal Roskot Z. Drozd Kombinovaná 2015
Moderní optické technologie ve fyzikálním vzdělávání
Matěj Ryston L.    Dvořák V.    Žák Kombinovaná 2014
Teorie relativity – jak na středoškolské úrovni rozvíjet její pochopení (www)
Blanka Zajacová M.  Kekule L.  Dvořák, V.  Žák Kombinovaná 2012
Styly učení ve výuce fyziky

Obhájení doktorandi

Jméno
Téma dizertace
Školitel Konzultant Obhájeno
Věra Koudelková L.  Dvořák 14. 9. 2016
Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou (www)
Zdeněk Šabatka L. Dvořák 14. 9. 2016
Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie
Petr Kácovský Z.  Drozd V.  Žák 24. 6. 2016
Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni (www)
Marie Snětinová L.  Dvořák  Z.  Koupilová, V.  Žák   1. 10. 2015
Quantitative physics tasks (www)
Jan Koupil L.  Dvořák 15. 9. 2011
Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání (www)
Irena Dvořáková L.   Dvořák D.   Mandíková 6. 6. 2011
Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka (www)
Miroslav Jílek L. Dvořák 23. 6. 2009
Výuka fyziky podporovaná prostředky elektronického vzdělávání
Martina Kekule L. Dvořák M. Chvál 24. 2. 2009
Grafy ve fyzikálním vzdělávání
Zdeňka Broklová L.     Dvořák M.     Chvál, D.     Mandíková 17. 6. 2008
Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání (www)
Tomáš Kekule E. Svoboda M. Chvál, J. Kolínská 17. 6. 2008
Tvorba testů pro středoškolskou fyziku a jejich ověřování
Vojtěch Žák R. Kolářová E. Svoboda, K. Rýdl, L. Dvořák, K. Zvára, M. Chvál 20. 12. 2006
Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky (www)
Eva Hejnová R. Kolářová J. Dolejší, J. Trna, K. Zvára 20. 10. 2004
Evaluace výsledků fyzikálního vzdělávání na ZŠ (www)
Jana Hronková E. Svoboda 20. 10. 2004
Heuristické metody ve výuce fyziky na gymnáziu
Jitka Houfková L.  Dvořák M.  Chvál 3. 10. 2003
Hypertextová a multimediální podpora výuky fyziky (www)
Ilona Bláhová Z. Kyncl M. Rojko, J. Obdržálek 12. 11. 2002
Experimentální studium akustických vlastností houslí
Robert Cikán M. Rojko S. Zelenda 24. 9. 2001
Nové přístupy k výuce základních pojmů z mechaniky
Pavel Pešat L. Dvořák 24. 9. 2001
Vývoj a realizace studijních textů a dalších materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky v prostředí systému COACH


http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2021-10-19
Za správnost odpovídá: doc. RNDr. Zdeněk Drozd Ph.D.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.