změnit jazyk / switch language Department of Physics Education

Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague

Search this site:

PhD students of Department of Physics Education

Contemporary PhD. students

Name
Topic
Supervisor Co-supervisor(s) Type Started
Marina Babayeva M. Snětinová M. Chvál, M. Ryston Full-time 2021
Building block systems as a tool for developing physics knowledge and competencies in non-formal education
Tereza Fürstová V. Žák P. Kolář Full-time 2021
Implementace nové učebnice fyziky do vzdělávání na středních školách
Filip Hložek J. Houfková Full-time 2019
Dalekohledy ve formálním i neformálním fyzikálním vzdělávání
Petr Kolář V.  Žák L.  Dvořák Combined 2016
Starting points for a new physics curriculum
Martin Konečný Z. Drozd J.  Škoda, J.  Škrabánková, V. Žák Combined 2014
The use of experiments in physics education of gifted students
Alžběta Krejčí M. Kekule Full-time 2021
Využití metody oční kamery ve fyzikálním vzdělávání
Jana Marounová Z. Drozd P. Kácovský Full-time 2017
Role fyzikálního experimentu ve výuce a způsoby jeho zadání
Alexandr Nikitin M. Snětinová P. Kácovský Full-time 2021
Faktory ovlivňující žákovské vnímání experimentálních aktivit ve výuce fyziky
Petra Pschotnerová D. Mandíková M.Chvál Full-time 2020
Výsledky fyzikálního vzdělávání na konci středoškolského studia
Michal Roskot Z. Drozd Combined 2015
Modern optical technologies in physics tuition
Matěj Ryston L.    Dvořák V.    Žák Combined 2014
Theory of relativity – how to develop its understanding at a secondary school level (www)
Jaroslav Šmahel L. Dvořák P. Kácovský Combined 2021
Problémová výuka fyziky využívající mentory z řad žáků
Kateřina Vágnerová J. Houfková Combined 2021
Podpora nadání v přírodovědné oblasti u dětí mladšího školního věku
Blanka Zajacová M.  Kekule L.  Dvořák, V.  Žák Combined 2012
Learning Styles in Physics Education

Finished PhD. students

Name
Dissertation theme
Supervisor Co-supervisor(s) Defenced
Věra Koudelková L.  Dvořák 14. 9. 2016
Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou (www)
Zdeněk Šabatka L. Dvořák 14. 9. 2016
Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie
Petr Kácovský Z.  Drozd V.  Žák 24. 6. 2016
Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni (www)
Marie Snětinová L.  Dvořák  Z.  Koupilová, V.  Žák   1. 10. 2015
Quantitative physics tasks (www)
Jan Koupil L.  Dvořák 15. 9. 2011
Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání (www)
Irena Dvořáková L.   Dvořák D.   Mandíková 6. 6. 2011
Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka (www)
Miroslav Jílek L. Dvořák 23. 6. 2009
Výuka fyziky podporovaná prostředky elektronického vzdělávání
Martina Kekule L. Dvořák M. Chvál 24. 2. 2009
Grafy ve fyzikálním vzdělávání
Zdeňka Broklová L.     Dvořák M.     Chvál, D.     Mandíková 17. 6. 2008
Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání (www)
Tomáš Kekule E. Svoboda M. Chvál, J. Kolínská 17. 6. 2008
Tvorba testů pro středoškolskou fyziku a jejich ověřování
Vojtěch Žák R. Kolářová E. Svoboda, K. Rýdl, L. Dvořák, K. Zvára, M. Chvál 20. 12. 2006
Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky (www)
Eva Hejnová R. Kolářová J. Dolejší, J. Trna, K. Zvára 20. 10. 2004
Evaluace výsledků fyzikálního vzdělávání na ZŠ (www)
Jana Hronková E. Svoboda 20. 10. 2004
Heuristické metody ve výuce fyziky na gymnáziu
Jitka Houfková L.  Dvořák M.  Chvál 3. 10. 2003
Hypertextová a multimediální podpora výuky fyziky (www)
Ilona Bláhová Z. Kyncl M. Rojko, J. Obdržálek 12. 11. 2002
Experimentální studium akustických vlastností houslí
Robert Cikán M. Rojko S. Zelenda 24. 9. 2001
Nové přístupy k výuce základních pojmů z mechaniky
Pavel Pešat L. Dvořák 24. 9. 2001
Vývoj a realizace studijních textů a dalších materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky v prostředí systému COACH


http://kdf.mff.cuni.cz
Last update:2022-07-11
Data validity guaranteed by: doc. RNDr. Zdeněk Drozd Ph.D.
In case of problems please contact Webmaster.