změnit jazyk / switch language Department of Physics Education

Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague

Search this site:

PhD students of Department of Physics Education

Contemporary PhD. students

Name
Topic
Supervisor Co-supervisor(s) Type Started
Marina Babayeva M. Snětinová M. Chvál, M. Ryston Full-time 2021
Building block systems as a tool for developing physics knowledge and competencies in non-formal education
Lýdia Ceháková M. Chvál M. Snětinová, P. Kácovský Full-time 2022
Teaching students in the role of a teacher
Jana Doležalová J. Houfková M. Chvál Full-time 2022
The use of stories in science education at primary school
Tereza Fürstová V. Žák P. Kolář Full-time 2021
Implementation of the new physics textbook in upper secondary education
Filip Hložek J. Houfková Full-time 2019
Telescopes in both formal and non-formal physical education
Martin Konečný Z. Drozd J.  Škoda, J.  Škrabánková, V. Žák Combined 2014
The use of experiments in physics education of gifted students
Tomáš Kopřiva V. Koudelková V. Žák, M. Snětinová Full-time 2022
Experiment in physics lessons from the view of students in different context
Alžběta Krejčí M. Kekule Full-time 2021
The eye-tracking method in physics education
Jana Legerská Z. Koupilová P. Kácovský Full-time 2022
Teaching Quantum Physics on a High School Level
Jana Marounová Z. Drozd P. Kácovský Full-time 2017
The role of physics experiment in teaching and the ways of its assignment
Alexandr Nikitin M. Snětinová P. Kácovský Full-time 2021
Factors Influencing Student Perception of Experimental Activities in Physics Education
Petra Pschotnerová D. Mandíková M.Chvál Full-time 2020
Results of physics education at the end of upper secondary school
Michal Roskot Z. Drozd Combined 2015
Modern optical technologies in physics tuition
Jaroslav Šmahel L. Dvořák P. Kácovský Combined 2021
Problem-based learning using student mentors
Kateřina Vágnerová J. Houfková Combined 2021
Support of giftedness in science in primary school children
Lukáš Weissgrab P. Kácovský Full-time 2022
Active learning methods in physics instruction at upper secondary school
Blanka Zajacová M.  Kekule L.  Dvořák, V.  Žák Combined 2012
Learning Styles in Physics Education

Finished PhD. students

Name
Dissertation theme
Supervisor Co-supervisor(s) Defenced
Matěj Ryston L.    Dvořák V.    Žák 22. 9. 2022
Teorie relativity – jak na středoškolské úrovni rozvíjet její pochopení (www)
Petr Kolář V.  Žák L.  Dvořák 30. 6. 2022
Východiska nového kurikula fyzikálního vzdělávání
Věra Koudelková L.  Dvořák 14. 9. 2016
Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou (www)
Zdeněk Šabatka L. Dvořák 14. 9. 2016
Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie
Petr Kácovský Z.  Drozd V.  Žák 24. 6. 2016
Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni (www)
Marie Snětinová L.  Dvořák  Z.  Koupilová, V.  Žák   1. 10. 2015
Quantitative physics tasks (www)
Jan Koupil L.  Dvořák 15. 9. 2011
Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání (www)
Irena Dvořáková L.   Dvořák D.   Mandíková 6. 6. 2011
Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka (www)
Miroslav Jílek L. Dvořák 23. 6. 2009
Výuka fyziky podporovaná prostředky elektronického vzdělávání
Martina Kekule L. Dvořák M. Chvál 24. 2. 2009
Grafy ve fyzikálním vzdělávání
Zdeňka Broklová L.     Dvořák M.     Chvál, D.     Mandíková 17. 6. 2008
Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání (www)
Tomáš Kekule E. Svoboda M. Chvál, J. Kolínská 17. 6. 2008
Tvorba testů pro středoškolskou fyziku a jejich ověřování
Vojtěch Žák R. Kolářová E. Svoboda, K. Rýdl, L. Dvořák, K. Zvára, M. Chvál 20. 12. 2006
Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky (www)
Eva Hejnová R. Kolářová J. Dolejší, J. Trna, K. Zvára 20. 10. 2004
Evaluace výsledků fyzikálního vzdělávání na ZŠ (www)
Jana Hronková E. Svoboda 20. 10. 2004
Heuristické metody ve výuce fyziky na gymnáziu
Jitka Houfková L.  Dvořák M.  Chvál 3. 10. 2003
Hypertextová a multimediální podpora výuky fyziky (www)
Ilona Bláhová Z. Kyncl M. Rojko, J. Obdržálek 12. 11. 2002
Experimentální studium akustických vlastností houslí
Robert Cikán M. Rojko S. Zelenda 24. 9. 2001
Nové přístupy k výuce základních pojmů z mechaniky
Pavel Pešat L. Dvořák 24. 9. 2001
Vývoj a realizace studijních textů a dalších materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky v prostředí systému COACH


http://kdf.mff.cuni.cz
Last update:2024-06-13
Data validity guaranteed by: doc. RNDr. Zdeněk Drozd Ph.D.
In case of problems please contact Webmaster.