změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Fyzika aktivně, aktuálně a s aplikacemi

Projekt OP Praha - Adaptabilita: Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze aktivně, aktuálně a s aplikacemi

Příručky z fyziky ke stažení

Údaje o projektu

Období realizace:1. 4. 2010 - 30. 9. 2012
Zadavatel:Magistrát hl. m. Prahy
Příjemce:Přírodovědecká fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Řešitel za KDF:doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Spoluřešitelé za KDF:Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., Mgr. Věra Koudelková, RNDr. Zdeněk Šabatka, RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.

V rámci projektu byly vytvořeny výukové materiály z předmětů: biologie, chemie, fyzika, geografie, geologie, matematika. V každém předmětu byly vybrány čtyři vzdělávací moduly. Všechny vzniklé materiály jsou určeny učitelům středních škol, pro pražské učitele jsou k dispozici zdarma v tištěné podobě.

Další informace o projektu jsou k dispozici na webových stránkách projektu.

Fyzika v projektu

Ve fyzice se projekt soustředil na čtyři vzájemně provázané oblasti z tematického okruhu "Elektromagnetické jevy, světlo". Těmto čtyřem oblastem odpovídaly vzdělávací moduly projektu:

V každém modulu byly vyvinuty sady experimentů - ať už inovací pokusů, které se již dříve osvědčily ve výuce a přípravě budoucích učitelů fyziky, ověřením a rozšířením experimentů s profesionálními výukovými pomůckami a aparaturami, nebo vývojem zcela nových experimentů nebo jednoduchých pomůcek. K pokusům byly vytvořeny pracovní listy pro žáky a materiály pro učitele s metodickými poznámkami a komentáři k realizaci pokusů.

Jednotlivé sady pokusů a příslušné materiály byly pilotovány v kurzech pro učitele realizovaných převážně v Interaktivní fyzikální laboratoři na MFF UK. Osvědčily se přitom intenzivní kurzy trvající 4 vyučovací hodiny, v nichž učitelé prakticky prováděli příslušné pokusy s využitím pracovních listů. Následně učitelé zapojení do projektu využívali části jednotlivých modulů ve své výuce.

Na základě vyvinutých a pilotovaných pokusů a materiálů vznikly čtyři příručky, jedna za každý výukový modul. Doplňuje je pátá publikace, jejímž cílem je poskytnout obecnější informace týkající se moderních přístupů k výuce fyziky, zejména se zdůrazněním aktivních a badatelských metod. Každá příručka je doplněna CD s pracovními listy, ukázkami měření či dalšími doplňujícími materiály. Příručky jsou pro učitele zapojené do projektu k dispozici v tištěné podobě, pro ostatní zájemce jsou k dispozici ke stažení.

Materály ke stažení

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:26. 10. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.