změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

 

Semináře se konají vždy od 15:00 do 16:20 v učebně KDF v 7. patře katedrálního objektu v Tróji

 

Po dobu distanční výuky v ZS se katedrální semináře konají online v MS Teams (návod na připojení), tým se jmenuje „Semináře KDF“ a jeho kód je fe2uwes.

8.12.2022
Představení diplomových prací z fyziky závěrečného ročníku
studenti KDF
KDF MFF UK
15.12.2022
--
seminář se nekoná - Vánoční katedra
22.12.2022
--
seminář se nekoná
5.1.2023
Ochutnávka z ústecké přírodovědy
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí n. Labem

Minulé semináře

1.12.2022
Motivace a volní vlastnosti
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
KDF MFF UK
– Link na připojení: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a5160ab006435986dfe93202ceac61%40thread.tacv2/1669797921328?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22a6863b78-d8d0-423a-a2c2-65c913436780%22%7d
24.11.2022
Jaká by podle předních fyziků měla být výuka fyziky na SŠ - metodologie, výsledky, výzvy
doc. RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D., RNDr. Petr Kolář, Ph.D.
KDF MFF UK
10.11.2022
Digital nomads in Education
Marina Babayeva
KDF MFF UK
3.11.2022
Vliv tlaku na vlastnosti pevných látek
RNDr. Petr Král
KFKL MFF UK
27.10.2022
--
seminář se nekoná
20.10.2022
Montessori pro adolescenty
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
KDF MFF UK
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a5160ab006435986dfe93202ceac61%40thread.tacv2/1666087006993?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2221f1d545-2989-49ac-b2fb-4ecc8a0a1b71%22%7d
– Odkaz na "domácí úkol": https://forms.gle/VFEZ3eWJyE1det5t8
13.10.2022
Postřehy z Drážďan
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
KDF MFF UK
6.10.2022
Zajímavosti z letních konferencí
účastníci z řad KDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2022-12-01
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.