změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2022/2023

18.5.2023
Železnice ve výuce fyziky
Adam Růžička
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
 
bude upřesněn
Eva Kšírová
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
 
bude upřesněn
Anna Kremplová
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
4.5.2023
Demonstrační souprava pro výuku elektrických obvodů
Václav Kohout
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
 
Ověřování fyzikálních znalostí žáků vedených učitelem se zrakovým handicapem
Vojtěch Šesták
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
 
Praktický přehled základních typů numerických metod pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic
Kateřina Kodajková
– vystoupení bakalářů - vedoucí Mgr. Matěj Ryston, Ph.D.
27.4.2023
Spektroskopické studium verteporfinu v liposomech
Veronika Laubrová
– vystoupení diplomantů - vedoucí doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
 
bude upřesněn
Jindřich Dvořák
– vystoupení bakalářů - vedoucí Mgr. Matěj Ryston, Ph.D.
20.4.2023
Physics formulas, equations and best fit lines: Undergraduate students’ reasoning when analyzing experimental measurements
Olga Gkioka, Ph.D.
Bosporská univerzita Istanbul
13.4.2023
seminář se nekoná
--
– doktorandský den na KDF MFF UK
6.4.2023
Learning science out of school: effects and opportunities
Matthias Streller, Tobias Kozlowski
DeltaX School Lab (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf)
– Oba vystupující působí v žákovské laboratoři DeltaX School Lab v Drážďanech, vystoupení bude tedy zaměřeno právě na podobné laboratoře - zkušenosti, výstupy, přínosy.
30.3.2023
Projekty učebnic Vividbooks a ExpEdice
František Cáb, Tatiana Kárová
Vividbooks, H-edu
23.3.2023
Green Deal v příkladech
Doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
PřF MU Brno
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Bochnicek/Green_Deal_Praha_2023.pptx
16.3.2023
Bezpečnost práce s lasery
Mgr. Helena Vohníková
Centrum HiLASE; Fyzikální ústav AV ČR
9.3.2023
"Nastupující 2022" - dlouhodobý monitoring studentů a uchazečů o studium na MFF UK
Ing. Michaela Němcová
OPMK MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Nemcova/dotaznikove_setreni_23.pptx
2.3.2023
Fyzika v medicínském výzkumu: Fotodynamická terapie rakoviny
doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.
KCHFO MFF UK
23.2.2023
Vzdělávací kancelář ESA ESERO
RNDr. Tomáš Franc, Ph.D.
ESA ESERO ČR
16.2.2023
Zkušenosti a nápady z astronomického kurzu pro středoškoláky
Mgr. Josef Kvasničák
učitel na volné noze
5.1.2023
Ochutnávka z ústecké přírodovědy
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí n. Labem
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Hejnova/Hejnova_2023.pdf
22.12.2022
--
seminář se nekoná
15.12.2022
--
seminář se nekoná - Vánoční katedra
8.12.2022
Představení diplomových prací z fyziky závěrečného ročníku
studenti KDF
KDF MFF UK
1.12.2022
Motivace a volní vlastnosti
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
KDF MFF UK
– Link na připojení: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a5160ab006435986dfe93202ceac61%40thread.tacv2/1669797921328?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22a6863b78-d8d0-423a-a2c2-65c913436780%22%7d
24.11.2022
Jaká by podle předních fyziků měla být výuka fyziky na SŠ - metodologie, výsledky, výzvy
doc. RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D., RNDr. Petr Kolář, Ph.D.
KDF MFF UK
10.11.2022
Digital nomads in Education
Marina Babayeva
KDF MFF UK
3.11.2022
Vliv tlaku na vlastnosti pevných látek
RNDr. Petr Král
KFKL MFF UK
27.10.2022
--
seminář se nekoná
20.10.2022
Montessori pro adolescenty
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
KDF MFF UK
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a5160ab006435986dfe93202ceac61%40thread.tacv2/1666087006993?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2221f1d545-2989-49ac-b2fb-4ecc8a0a1b71%22%7d
– Odkaz na "domácí úkol": https://forms.gle/VFEZ3eWJyE1det5t8
13.10.2022
Postřehy z Drážďan
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
KDF MFF UK
6.10.2022
Zajímavosti z letních konferencí
účastníci z řad KDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.