změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2013/2014

22.5.2014
Představy studentů o fyzikální vědě, vytváření fyzikálních poznatků a učení se fyzice
Jitka Rakovská
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
 
Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu
Iva Jakubská
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Experimenty z aerodynamiky pro interaktivní fyzikální laboratoř
Jiří Havlíček
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeněk Šabatka
 
Elektronická učebnice k předmětu Úvod do matematických metod fyziky
Petr Kolář
– vystoupení bakalářů - vedoucí - RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
24.4.2014
Vliv minoritních příměsí na tepelné vlastnosti slitin typu MgYNd
Veronika Kodetová
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
 
Možnosti elementárního výkladu obecné teorie relativity
Matěj Ryston
– vystoupení diplomantů - vedoucí doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
 
Prekoncepce žáků v oblasti termiky
Jiří Schamberger
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
17.4.2014
Fyzikální úlohy k rozvoji různých poznávacích operací
Alica Kürtiová
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
 
Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK – reflexe a rozvoj
Karel Kolář
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
 
Solární stavebnice a optoelektronické součástky ve výuce fyziky
Václav Burkovec
– vystoupení diplomantů - vedoucí doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
10.4.2014
Korejský festival vědy
Vít Boček
student MFF UK
3.4.2014
seminář se nekoná
--
– Přednášející se omluvil a nepřijede.
27.3.2014
Dopad vzdělanosti na hospodářský růst: ve světle nových výsledků PISA 2012
doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
CERGE-EI
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Munich/2014_Munich_MatFyz_v1.ppt
20.3.2014
Novinky z IFLu
Mgr. Petr Kácovský, Mgr. Marie Snětinová, RNDr. Zdeněk Šabatka
KDF MFF UK
13.3.2014
What happens next? A teaching strategy to get students of all ages talking.
David Featonby
Teacher Network Coordinator for the Institute of Physics, UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Featonby/WHN
– Seminář se koná v rámci workshopu Science on Stage.
6.3.2014
Vývoj učebnic fyziky pro střední školu gymnaziálního typu od 50. let minulého století
doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.
Katedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Lepil/ucebnice_MFF_2014
27.2.2014
seminář se nekoná
--
20.2.2014
Pohádková fyzika aneb fyzika pro předškoláky
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Houfkova/pohadkova_fyzika_KDF
9.1.2014
Biouhel v přírodovědném vzdělávání
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání PedF MU Brno
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Miler.zip
2.1.2014
seminář se nekoná
--
19.12.2013
seminář se nekoná - vánoční katedra
--
12.12.2013
Peer Instruction - zkušenosti z USA
Mgr. Jana Šestáková
KDF MFF UK
5.12.2013
Výzkumy technickopraktického nadání a kreativity žáků
PhDr. Radim Badošek, Ph.D.
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
28.11.2013
Biologie očima fyziky
Mgr. Štěpánka Kubínová
katedra fyziky PřF UHK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Kubinova/Kubinova_biologie.ppt
21.11.2013
Astronomické modely - budování správné představy o poměrech velikostí a vzdáleností vesmírných těles
Mgr. Jan Veselý
Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
14.11.2013
Atmosférické aerosoly
Mgr. Naděžda Zíková
Ústav chemických procesů AV ČR
7.11.2013
Novinky z iQparku
Mgr. Jana Bittnerová
iQpark Liberec
31.10.2013
Pohledy do minulosti české didaktiky fyziky nemusí být pohledy zpět
RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
KDF MFF UK
24.10.2013
Vývoj fyzikálního vzdělávání na ZŠ po roce 1945
doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
KDF MFF UK
17.10.2013
seminář se nekoná - konference Vlachovice
--
10.10.2013
Vzdělávání o klimatické změně pro učitele fyziky
RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
CzechGlobe, Centrum pro výzkum globální změny AV ČR, Centrum AdMaS, VUT v Brně
3.10.2013
Zajímavosti z letních konferencí (Mexiko, HSCI, ICPE, Veletrh, ESERA, INTE, ČAPV)
účastníci konferencí z řad KDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.