změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2012/2013

23.5.2013
Formative assessment and fast feedback
Ed van den Berg
Free University and Hogeschool van Amsterdam
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Ed/anotace.docx
9.5.2013
Země jako dynamické těleso
Martin Dlask
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Hana Čížková, Ph.D.
 
Z historie spinu
Milan Pšenička
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
 
Příprava čistých kovů – stanovení čistoty materiálů pomocí základních fyzikálních veličin
Petr Proschek
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
2.5.2013
Řešené úlohy z teoretické mechaniky
Michal Roskot
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Řešené úlohy z mechaniky
Michaela Jungová
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
Vybrané pokusy z mechaniky pro Interaktivní fyzikální laboratoř
Tomáš Kopřiva
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeněk Šabatka
 
Zjišťování vědeckého způsobu myšlení pomocí Lawsonova testu
Ludmila Flámová
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
25.4.2013
seminář se nekoná - konference "Moderní trendy ve vzdělávání" a "Science on Stage"
--
18.4.2013
Zahraniční středoškolské učebnice fyziky - zkušenosti z praxe. Představení konceptu nových českých učebnic.
Mgr. Miroslav Kubera
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
11.4.2013
EUSO přes Fyzikální olympiádu až k vědecké práci
RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
katedra fyziky PřF UHK
4.4.2013
Co nabízí Merkur pro výuku fyziky
Ing. Jaromír Kříž
Merkurtoys s.r.o.
28.3.2013
seminář se nekoná
--
21.3.2013
Malá ochutnávka z herecké propedeutiky
Mgr. Lukáš Durda
iQpark a ZŠ Doctrina Liberec
14.3.2013
Fukušimu a budoucnost jaderné energetiky
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež
7.3.2013
Myšlenkové mapy ve výuce fyziky na základní škole
PhDr. Václav Meškan
PF JČU České Budějovice a ZŠ L. Kuby České Budějovice
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Meskan/Meskan.zip
28.2.2013
Gravitační manévr - technika nejen k urychlování sond
Mgr. Tomáš Franc
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Franc/Gravitacni_manevr_franc.pdf
10.1.2013
Laborky z gymnázia ve Slaném se představují
RNDr. Milan Dundr, CSc.
Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném
3.1.2013
Eye tracking ve vydělávání
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Kekule/Kekule_Eye tracking ve vzdelavani.pptx
20.12.2012
seminář se nekoná
--
13.12.2012
Fyzika všemi smysly - ukázky experimentů z výjezdní show pro středoškoláky
Mgr. Věra Koudelková, Mgr. Marie Snětinová, Mgr. Petr Kácovský, Mgr. Zuzana Zdražilová
KDF MFF UK
6.12.2012
Piezoelektřina a feroelektřina ve výuce i v praxi
Prof. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D.
katedra fyziky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
29.11.2012
seminář se nekoná - DOD
--
22.11.2012
Hudební nástroje z hlediska psychoakustiky
Ing. Zdeněk Otčenášek, PhD.
vedoucí Výzkumného centra hudební akustiky HAMU
15.11.2012
Neutrina - nejexotičtější částice
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež
8.11.2012
Jaký byl první Veletrh nápadů učitelů chemie a Něco více o FYKOSU
Bc. Martin Konečný a Bc. Karel Kolář
1.11.2012
Fotogrammetrie
Doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
25.10.2012
Jak se učí v Anglii - zkušenosti z pobytu na Bexhill High School
Bc. Barbora Koutská
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Koutska/Anglie.pptx
18.10.2012
seminář se nekoná - konference Didfyz
--
11.10.2012
Curriculum Development in Physics: Not quite so fast!
prof. Jon Ogborn
Institute of Education, University of London
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Ogborn/Ogborn
4.10.2012
Zajímavosti z letních konferencí (GIREP, PhysHome)
účastníci konferencí z řad KDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.