změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2011/2012

24.5.2012
Řešené úlohy z teoretické mechaniky
Michal Roskot
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Fyzika jednoduchých lékařských přístrojů
Michal Čečák
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
 
Aplikace problému tří těles ve formě úloh
Karel Kolář
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.
10.5.2012
IPITHIA - a new learning strategy for repetition classes in mechanics for freshmen
Dr. Dagmara Sokolowska
katedra fyziky Univerzita Krakov
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Sokolowska/abstrakt
3.5.2012
Řešené úlohy z mechaniky
Michalela Jungová
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
Základní matematické metody ve fyzice – řešené úlohy
Alica Kürtiová
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
 
Kapitoly z jaderné fúze pro střední školy
Česlav Řehák
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
26.4.2012
Interaktivní centra ve výuce fyziky – konkrétní aplikace
Alice Razímová
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
Elektrostatické generátory
Michal Hnyk
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
 
Přírodovědné úlohy výzkumu PISA 2009- analýza výsledků českých žáků
Karel Havlíček
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
19.4.2012
Získávání fyziologických dat pro automatizovanou zpětnou vazbu v procesu učení
Bc. Kateřina Bašátková
– vystoupení diplomantů - vedoucí doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
 
Využívání dataloggerů ve výuce fyziky (se zaměřením na systém Vernier)
Bc. Petr Kácovský
– vystoupení diplomantů - vedoucí Mgr. Pavel Böhm
 
Fyzikální procházky iQparkem
Bc. Blanka Trulikova
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
12.4.2012
Skřítci, elfové a pozemské gama záblesky aneb méně známé jevy spojené s bouřkovou aktivitou a jejich měření
Ing. Ivana Kolmašová
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Kolmasova/seminar_skritci
29.3.2012
Výukové experimenty ve statistické fyzice.
Doc. RNDr. Petr Chvosta, CSc.; Mgr. Artem Ryabov; Mgr. Viktor Holubec
KMF MFF UK
22.3.2012
biomechanika v kriminalistické praxi
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
katedra kriminalistiky Policejní akademie ČR
15.3.2012
Drill vs. umět myslet na pozadí psychologických výzkumů
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
katedra psychologie PedF UK
8.3.2012
O aplikaci fyziky v historické jazykovědě
Prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy Filozofická fakulta MU Brno
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Blazek/Blazek.zip
1.3.2012
Deterministický chaos
RNDr. Pavel Pokorný, Ph.D.
VŠCHT
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Pokorny/chaos
23.2.2012
Jak na kvalitní hlasový projev (správné hlasové techniky, péče o hlas)
MUDr. Josefína Kárová
ORL a foniatrie Městská poliklinika Praha
12.1.2012
Akustická emise
RNDr. Kristián Máthis, Ph.D.
Katedra fyziky materiálů MFF UK
5.1.2012
Novinky v učebnicích fyziky pro interaktivní tabuli
Mgr. David Bílek
nakladatelství Fraus
3.1.2012
téma bude upřesněno
bude upřesněno
8.12.2011
Konflikty - v komunikaci školy zvláště
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
katedra psychologie FF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Stetovska/konflikty
1.12.2011
Návrh a předletová příprava přístrojů určených pro meziplanetární mise z hlediska ochrany možného života na těchto planetách
Ing. Ivana Kolmašová
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Kolmasova/seminar_mff
24.11.2011
O státní maturitě z fyziky (diskuze nad testem)
Mgr. Pavel Böhm
KDF
10.11.2011
Fyzika v pohádkách
Doc. Dr. Ing. Karel Rauner
Pedagogická fakulta ZČU Plzeň
3.11.2011
Interaktivní fyzikální laboratoř - exkurze
doc.RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
KDF
27.10.2011
seminář se nekoná
--
20.10.2011
Rychlá fyzika
RNDr. Jan Koupil
Gymnázium Pardubice
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Koupil/rychla_fyzika
13.10.2011
seminář se nekoná (konference Vlachovice)
--
6.10.2011
Zajímavosti z letních konferencí (GIREP, Mexiko, Veletrh, Náchod)
účastníci konferencí z řad KDF
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/konference_11.zip

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.