změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2010/2011

26.5.2011
NMR v hexagonálních feritech
Kateřina Cvešperová
– vystoupení diplomantů - vedoucí prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
 
Řešené úlohy z teoretické mechaniky do elektronické sbírky úloh (doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.)
Viktor Hruška
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
 
Laboratorní práce z fyziky pro střední školy
Barbora Koutská
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
 
Jaderná magnetická rezonance yttrito-železitých granátů se substitucemi kobaltu a germania
Petr Schimm
– vystoupení bakalářů - vedoucí prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
12.5.2011
Studium anizotropie tvorby mechanických dvojčat v hořčíkové slitině AZ31
Zuzana Zdražilová
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Kristián Mathis Ph.D.
 
Podpora využívání experimentálního systému Vernier na českých školách
Naděžda Vogalová
– vystoupení diplomantů - vedoucí Mgr. Pavel Böhm
 
Prezentace detektorů elementárních částic pro veřejnost
Josef Knot
– vystoupení diplomantů - vedoucí doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
5.5.2011
Vybrané řešené úlohy z kvantové mechaniky
Kateřina Fišerová
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Oldřich Bílek
 
Netradiční fyzikální tabulky
Karolina Slavíková
– vystoupení diplomantů - vedoucí Mgr. Jakub Jermář
28.4.2011
Využití fyziky při výrobě a měření vlastností polyuretanových pěn
ing Jiří Rösner
BaySystems a.s.
21.4.2011
seminář se nekoná
seminář se nekoná
– Velikonoce
14.4.2011
seminář se nekoná
seminář se nekoná
– Science on Stage, konference Plzeň
7.4.2011
Vady oka a jejich korekce
RNDr. František Pluháček, Ph.D.
Univerzita Palackého Olomouc
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Pluhacek/oko.pdf
31.3.2011
Trendy ve výsledcích českých žáků v mezinárodních šetřeních
RNDr. Jana Straková, Ph.D.
ISEA, PedF UK, ÚIV
24.3.2011
Proč má být fyzika součástí všeobecného vzdělání? - POZOR seminář začíná výjimečně již ve 14.30!
Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
MFF UK
17.3.2011
Autodiagnostika
Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
PedFUK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Pavelkova/Autodiagnostika
10.3.2011
Divergentní úlohy
Mgr. Václav Meškan
ZŠ České Budějovice
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Meskan/Divergentni_ulohy.pptx
3.3.2011
Výsledky českých žáků ve výzkumu PISA 2009
RNDr. Jana Palečková
ÚIV
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/PISA_09/PISA_09
24.2.2011
Fyzika hudebních nástrojů
Mgr. Zdeněk Rakušan, Ph.D.
13.1.2011
Vizualizace fyzikálních dějů na molekulární úrovni
Bc. Jindřich Soukup
MFF UK
6.1.2011
PC v laboratorních pracech z fyziky
RNDr. Josef Pavel, CSc.
Gymnázium Ch. Dopplera Praha
9.12.2010
Magnetické anizotropie ve spintronice
Mgr. Jan Zemen
FZÚ AV ČR
2.12.2010
seminář se nekoná
seminář se nekoná
– Den otevřených dveří
24.11.2010
„Přežijí základní fyzikální jednotky rok 2013?“
doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
ÚTF MFF UK
18.11.2010
Ex­pe­ri­men­ty pro vý­u­ku me­te­o­ro­lo­gie
Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D.
Gymnázium Brno
11.11.2010
-
seminář se nekoná - původně plánovaný seminář je přeložen na letní semestr
4.11.2010
Klimatické změny
Mgr. Josef Kvasničák
Gymnázium J. Seiferta Praha
21.10.2010
seminář se nekoná
seminář se nekoná
– konference Didfyz
14.10.2010
Elektrické točivé stroje
Břetislav Patč
7.10.2010
Zajímavosti z letních konferencí
účastníci konferencí
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/konference.zip
30.9.2010
Seminář se zahraničními hosty: Fyzika a umění (15.00 - 16.00)
Dora Sebestyén
– seminář bude výjimečně prodloužen do 17.00
 
Seminář se zahraničními hosty: Optické experimenty a simulace (16.00 - 17.00)
Alex Kazachov
– seminář bude výjimečně prodloužen do 17.00

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.