změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2009/2010

20.5.2010
Miskoncepce žáků a studentů při interpretaci kinematických grafů
Blanka Truliková
– Vystoupení bakalářů - vedoucí Mgr. Kekule
 
Lokalizace částí experimentálního systému Vernier do českého prostředí
Petr Kácovský
– Vystoupení bakalářů - vedoucí Mgr. Böhm
 
Řešené úlohy z mechaniky
Marek Soukup
– Vystoupení bakalářů - vedoucí dr. Mandíková
 
Netradiční motivační multimediální objekty ve výuce fyziky - interdisciplinární přístup
Jan Šimek
– Vystoupení diplomantů – vedoucí doc. Lustigová
13.5.2010
Seminář se nekoná - výjezdní katedra
---
6.5.2010
Využití interaktivní tabule pro výuku fyziky
Jana Šimková
– vystoupení diplomantů - vedoucí dr.Dvořáková
 
Postoje českých žáků k přírodovědným předmětům a metody výuky těchto předmětů (Analýza dat získaných v rámci mezinárodního výzkumu TIMSS)
Tereza Harapesová
– Vystoupení diplomantů – vedoucí dr. Mandíková
 
Kapitoly z dějin fyziky - pro studenty a učitele
Soňa Formánková
– Vystoupení diplomantů – vedoucí dr. Žák
 
Fázové transformace ve slitinách na bázi Mg-Zn
Josef Fischer
– Vystoupení diplomantů – vedoucí doc. Stulíková
 
Fyzikální exkurze a procházky městem
Katarína Suchá
– Vystoupení diplomantů – vedoucí Mgr. Jermář
29.4.2010
Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu – elektrostatika
Lenka Matějíčková
– Vystoupení diplomantů – vedoucí dr. Koupilová
 
Elektronická sbírka řešených úloh z elektřiny a magnetismu
Marie Snětinová
– Vystoupení diplomantů – vedoucí dr. Koupilová
 
Řešené úlohy z fyziky pro elektronickou sbírku - magnetické pole
Markéta Popová
– Vystoupení diplomantů – vedoucí dr.Koupilová
 
Řešené úlohy z fyziky pro elektronickou sbírku - střídavý proud
Míša Pfefrčková
– Vystoupení diplomantů – vedoucí dr.Koupilová
22.4.2010
Tvorba interaktivního učebnicového textu z fyziky pro gymnázia
Lenka Vojtíšková
– Vystoupení diplomantů – vedoucí prof. E. Svoboda
 
Astronomický výzkum na Karlově univerzitě v Praze od roku 1882 do současnosti
Petra Hyklová
– Vystoupení diplomantů – vedoucí doc. Šolc
 
Fyzikální toulky Českou republikou
Jana Slabá-Janoutová
– Vystoupení diplomantů - vedoucí Mgr. Jermář
 
Projektová výuka fyziky na základní škole
Pavol Vajdečka
– Vystoupení diplomantů - vedoucí dr. Žák
15.4.2010
Vystoupení pracovníků a doktorandů KDF
Kolářová, Kekule, Pöschl, Brom, Zelenda
KDF MFF UK
8.4.2010
Modelování s počítačovou podporou ve výuce fyziky
Doc.Ing. Heřman Mann, DrSc.
FEL ČVUT
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Mann/Mann.zip
25.3.2010
Molekulová dynamika
RNDr. Martina Roeselová, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Roeselova/Roeselova.zip
18.3.2010
Nástrahy mechaniky
Mgr. Lenka Czudková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Brno
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Czudkova/Czudkova.pdf
4.3.2010
Experimenty z jaderné fyziky na ZŠ a SŠ
PaedDr. Luboš Krišťák, Ph.D.
KFEAM TU Zvolen
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Kristak/Kristak.ppt
25.2.2010
Nejen fyzikální zážitky z cest Vojty Žáka
RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
KDF MFF UK
14.1.2010
Doktorandi KDF o své práci
doktorandi KDF
7.1.2010
Pracovníci KDF o své práci
členové KDF
17.12.2009
Seminář se nekoná - Vánoce
---
10.12.2009
Výuka přírodních věd v Japonsku
Yasushi Ogura
NIER Tokio
3.12.2009
Hrajeme si i hlavou
PhDr. Jana Česáková
Pedagogická fakulta Hradec Králové
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Cesakova/Cesakova.ppt
26.11.2009
Seminář se nekoná - DOD
---
19.11.2009
Turbulence v atmosféře a její vliv na šíření znečišťujících příměsí
doc.RNDr. Josef Brechler, CSc.
KMOP MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Brechler.zip
12.11.2009
Úžasné divadlo fyziky
Mgr. Ondráš Přibyla
MU Brno
5.11.2009
"Co by praktici uvítali, aby elévové z oblasti měření teplot znali aneb co za tepla narvat studentům do hlav, aby v praxi nebyli za jelita."
RNDr. Jan Janíček
SENSIT s.r.o.
29.10.2009
Seminář se nekoná - prázdniny
---
22.10.2009
Project laboratory - the first step in developing science competencies
Gorazd Planinšič
univerzita Lublaň
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Gorazd.zip
15.10.2009
Fyzika a počítače - postřehy a zkušenosti doktorandů
doktorandi KDF
8.10.2009
Seminář se nekoná - doktorandské zkoušky
---
1.10.2009
Seminář se zahraničními hosty
A. Kazachov , S. Faletič, K. Susman
univerzita Charkov a Lublaň

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.