změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2008/2009

21.5.2009
Fyzikální úlohy výzkumu TIMSS - analýza výsledků českých žáků
Naděžda Vogalová
– Vystoupení bakalářů - ved. dr. Mandíková
 
Přírodovědné úlohy výzkumu PISA - analýza výsledků českých žáků
Kateřina Bašátková
– Vystoupení bakalářů - ved. dr. Mandíková
 
Velké urychlovače částic
Josef Knot
– Vystoupení bakalářů - ved. doc. Dr. Zdeněk Doležal, Dr.
 
Studium dvojčatění v hořčíkové slitině AZ31
Zuzana Zdražilová
– Vystoupení bakalářů - ved. dr. Kristian Mathis, Ph.D.
14.5.2009
Vliv přípravy lehkých konstrukčních slitin na jejich fázové transformace
Josef Hylský
– Vystoupení diplomantů - ved.doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc.
 
Prekoncepce studentů o síle a pohybu
Dita Čížková
– Vystoupení diplomantů - ved. dr. Mandíková
 
Prekoncepce žáků v oblasti geometrické optiky
Michal Zedník
– Vystoupení diplomantů - ved. dr. Mandíková
23.4.2009
Tření?!
Mgr. Jiří Bartoš, PhD.
MU Brno
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Bartos/Treni.pdf
16.4.2009
Učit fyziku - to chce jiskru!
Doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Ped.F. Hradec Králové
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/hubenak.zip
9.4.2009
Činnostní učení na ZŠ a nižších gymnáziích
Zdena Rosecká
o.s. Tvořivá škola
– Seminář bude orientován na aplikaci činnostního učení při výuce matematiky a fyziky na 2. stupni ZŠ a nižších gymnáziích.
2.4.2009
Týden učitelů v CERNU
Mgr. Zdeněk Šabatka, Mgr. Martina Kekule, PhD., Mgr. Hana Malinová
KDF MFF UK
26.3.2009
Výkonová motivace žáků na druhém stupni ZŚ
Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
PedF UK
19.3.2009
Pohledy na výuku fyziky objektivem videokamery: metodický postup a vybrané výsledky CPV videostudie
Doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Janik/videostudie.pdf
– Anotace: Prezentace je rozvržena do čtyř částí. V první části je podán přehled o problematice výzkumu založeného na analýze videozáznamu výuky (videostudie). Jsou představeny nejvýznamnější videostudie realizované v oblasti (nejen) přírodovědného vzdělávání (TIMSS, IPN, LPS, DESI, CPV). V druhé části je videostudie prezentována jako výzkumný design, přičemž jsou rozebrány fáze sběru, analýzy a vyhodnocení dat. Výklad na téma, jak se dělá videostudie, je ilustrován na příkladu CPV videostudie, kterou autor prezentace realizuje se svým týmem od roku 2006. Ve třetí části je představen metodický postup a vybrané výsledky CPV videostudie fyziky. V závěru prezentace jsou rozebírány možnosti a meze využití videostudií v pedagogickém výzkumu.
12.3.2009
Výsledky výzkumu TIMSS 2007
Mrg. Vladislav Tomášek
ÚIV
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Tomasek_TIMSS/timss_2007.ppt
26.2.2009
Vliv keramických vláken a částic na mechanické a fyzikální vlastnosti
prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Trojanova/kompozity.ppt
15.1.2009
Porozumění pojmu síla - výsledky testu FCI na Slovensku i jinde
RNDr. Jozef Hanč, Ph.D
Univerzita Košice
8.1.2009
Grafy ve fyzice
Mgr. Martina Kekule
KDF MFF UK
11.12.2008
Seminář k projektu NPVII - Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol
řešitelé projektu (L. Dvořák, R. Kolářová, E. Svoboda, V. Žák, M. Kekule, D. Mandíková, Z. Koupilová, I. Dvořáková, R. Pöschl)
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/NPVII/npv.php
– Jedná se o veřejný seminář pro všechny zájemce o fyzikální vzdělávání.
4.12.2008
Fyzika ve filmu
Mgr. Jaroslav Reichl
SPŠ sdělovací techniky Panská
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Reichl_filmy/filmy.ppt
27.11.2008
Učebnice pro interaktivní tabuli
David Bílek
nakladatelství Fraus
20.11.2008
Brdský radar - zdravotní rizika, fyzikální parametry
Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.
Státní zdravotní ústav
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Pekarek_radar/radar.ppt
13.11.2008
Únava materiálů
ing. František Nový, Ph.D.
univerzita Žilina
6.11.2008
Fascinující balóny a bubliny.
doc. RNDr. Petr Chvosta, CSc.
KMF MFF UK
30.10.2008
K čemu může být dobré přírodovědné vzdělávání?
RNDr. Eva Hejnová, Pd.D.
Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí n. Labem
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Hejnova_integrace/Hejnova.ppt
23.10.2008
Zajímavosti z konference GIREP a dalších letních konferencí
účastníci konferencí
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/upload/konference.zip

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.