změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2007/2008

22.5.2008
Metody zpracování NMR signálu spinových ech
Kateřina Cvešperová
– Vystoupení bakalářů - ved. Mgr. Tošner
 
Fyzika terestrických těles Sluneční soustavy - učební text
Soňa Formánková
– Vystoupení bakalářů - ved. doc. Čadek
 
Mikrokalorimetrické stanovení termodynamické stability triplexu RNA
Martina Říhová
– Vystoupení bakalářů - ved. prof. Štěpánek
 
Fyzikální aplety v češtině se zaměřením na kmitání a vlnění
Zuzana Onderišinová
– Vystoupení bakalářů - ved. Mgr. Böhm
15.5.2008
Postoje českých žáků k přírodovědným předmětům a jejich časový vývoj (Analýza dat získaných v rámci mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA)
Tereza Harapesová
– Vystoupení bakalářů - ved. dr. Mandíková
 
Řešené úlohy z kvantové mechaniky a jejích aplikací
Kateřina Fišerová
– Vystoupení bakalářů - ved. dr. Bílek
 
Netradičně pojaté pokusy z optiky na gymnáziu
Jakub Malý
– Vystoupení bakalářů - ved. doc. Drozd
24.4.2008
Rodiny asteroidů
Petra Váchová
– Vystoupení bakalářů - ved. doc. Vokrouhlický
 
Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu - magnetické pole
Markéta Popová
– Vystoupení bakalářů - ved. dr. Broklová
 
Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu - střídavý proud
Michala Pfefrčková
– Vystoupení bakalářů - ved. dr. Broklová
 
Sbírka úloh z dynamiky hmotného bodu pro studenty učitelství
Karolina Slavíková
– Vystoupení bakalářů - ved. dr. Mandíková
 
Sbírka řešených úloh z mechaniky
Jana Šimková
– Vystoupení bakalářů - ved. dr. Mandíková
17.4.2008
Strukturovaný elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství
Kateřina Šebková
– Vystoupení diplomantů - ved. doc. Dvořák
 
Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř
Zdeněk Šabatka
– Vystoupení diplomantů - ved. doc. Dvořák
 
Tvorba didaktického testu z učiva mechaniky na gymnáziu
Jarmila Mulačová
– Vystoupení diplomantů - ved. prof. Svoboda
 
Počítačová tomografie
Marek Říha
– Vystoupení bakalářů - ved. Mgr. Krtička
10.4.2008
Porozumění pojmu síla - výsledky testu FCI na Slovensku
RNDr. Jozef Hanč, Ph.D
Univerzita Košice
3.4.2008
Fyzika v domácnosti - netradiční soubor experimentů
Kateřina Kárová
– Vystoupení diplomantů - ved. doc. Drozd
 
Pokusy se vzduchovou dráhou
Tomáš Wilke
– Vystoupení diplomantů - ved. doc. Drozd
 
Atomic Force Microscopy a vizualizace rozdílů ve struktuře buněčných stěn mladých a starých kvasinek S. cerevisiae.
Tereza Schwarzová
– Vystoupení diplomantů - ved. prof. Plášek
27.3.2008
Využití apletů a physletů ve výuce
Lucia Quittnerová
– Vystoupení diplomantů - ved. doc. Lustigová
 
Fyzikální semináře s vazbou na ostatní přírodovědné předměty
Magdaléna Čípová
– Vystoupení diplomantů - ved. doc. Lustigová
 
Stabilizace umělých družic MAGION
Martina Pulkrábková
– Vystoupení diplomantů - ved. doc.Santolík
13.3.2008
Přírodovědná gramotnost českých žáků - výsledky výzkumu PISA 2006
RNDr. Jana Palečková
ÚIV
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/upload/PISA_06.ppt
6.3.2008
Na cestě k ŠVP
Mgr. Pavel Rafaj
ZŠ Krásovy Domky
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/upload/Sebehodnoceni.zip
21.2.2008
Dramatizace ve výuce fyziky
Mgr. Ivana Hotová
gymnázium Bílina
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/upload/DRAMATIZACE_VE_VYUCE_FYZIKY.pps
10.1.2008
Právní vědomí ve školní praxi II
Michaela Veselá
ministerstvo obrany
3.1.2008
Seminář k projektu NPVII - Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol
řešitelé projektu (L. Dvořák, R. Kolářová, E. Svoboda, V. Žák, M. Kekule, D. Mandíková, Z. Broklová, I. Koudelková, R. Pöschl)
KDF MFF UK
13.12.2007
Jak pracovat s interaktivní tabulí
RNDr. Irena Koudelková
KDF MFF UK
6.12.2007
Aktivizující metody ve výuce fyziky na ZŠ
Věra Bdinková
ZŠ Novolíšenská, Brno
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/071206_Bdinkova/bdinkova.pdf
29.11.2007
Projekt CZELTA
ing. karel Smolek, Jakub Čermák, Petr Drábek
ČVUT, MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/071129_Czelta/Czelta.ppt
22.11.2007
Právní vědomí ve školní praxi I
Michaela Veselá
ministerstvo vnitra
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/071122_Vesela/index.php
8.11.2007
Objevujeme svět přírodních věd
PaedDr. Lubomíra Valovičová, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UKF Nitra
1.11.2007
Aktuální problémy globálního oteplování
Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Katedra meteorologie a ochrany prostředí MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/071101_Zak/zak_klima.ppt
25.10.2007
Pokusy z mechaniky tekutin v základním kursu fyziky
RNDr. Pavel Konečný, CSc.
Přírodovědecká fakulta Brno
11.10.2007
Zajímavosti z konference GIREP a dalších
Mgr. Vojtěch Žák
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/071011_Zak/Konference_GIREP.ppt
 
Zajímavosti z konference "National Value of Science Education"
Mgr. Martina Kekule
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/071011_Kekule/THE_NATIONAL_VALUE.ppt

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.