změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2006/2007

24.5.2007
Diplomové práce z astronomie, obhájené na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě a na Deutsche Universität in Prag v letech 1882-1945
Petra Hyklová
– Vystoupení bakalářů - ved. doc. Šolc
 
Přehled geofyziky (Geomagnetismus a geoelektřina)
Radim Kusák
– Vystoupení bakalářů - ved. dr. Velímský
 
Netradiční laboratorní úlohy ve výuce fyziky na gymnáziu
Josef Hylský
– Vystoupení bakalářů - ved. dr.Drozd
17.5.2007
Fyzikální aplety (elektřina, mechanika, optika)
Lenka Vojtíšková, Martina Šedrlová, Katarína Suchá
– Vystoupení bakalářů - ved. Mgr. Žák
10.5.2007
Elektronická sbírka řešených úloh z mechaniky a elektřiny
Lenka Matějíčková, Marie Snětinová
– Vystoupení bakalářů - ved. dr. Broklová a dr. Mandíková
 
Představy studentů o vztahu síly a pohybu
Dita Čížková
– Vystoupení bakalářů - ved. dr. Mandíková
3.5.2007
Tvorba a ověření multimediálních vzdělávacích objektů z fyziky
Lucie Filipenská
– Vystoupení diplomantů - ved. doc. Lustigová
 
Grafika pro výukové fyzikální modely v perspektivní verzi
Miroslav Havel
– Vystoupení diplomantů - ved. doc. Dvořák
19.4.2007
Exkurze do Dukovan
---
12.4.2007
Jak fungují věci
Věra Koudelková
– Vystoupení diplomantů - ved. dr. Žilavý
 
Demonstrace základních vlastností šíření vln
Zuzana Horová
– Vystoupení diplomantů - ved. doc. Santolík
5.4.2007
Fyzikální principy v technice
Kristýna Veselá
– Vystoupení diplomantů - ved. dr. Drozd
 
Nové pojetí maturitní zkoušky z fyziky
Hana Malinová
– Vystoupení diplomantů - ved. prof. Svoboda
29.3.2007
Počítačem podporované experimenty.
Mgr. Libor Koníček, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Ostrava
22.3.2007
Aktívne poznávanie vo vyučovaní fyziky.
Doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.
KTFDF FMFI UK Bratislava
15.3.2007
Cesty do mikrosvěta
Mgr. Jiří Králík
PřF Ústí nad Labem
8.3.2007
Environmentální vzdělávání a výuka fyziky
RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
PedF Brno
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/070308_Svobodova
1.3.2007
Neverbální úlohy
PaedDr. Jiří Tesař, PhD.
Ped.F České Budějovice
11.1.2007
Zkušenosti se získáváním a přípravou studentů učitelství na FPE Plzeň a ukázka z přednášky "Fyzikální cit a odhad, některé paradoxní případy"
Doc. Dr. Ing. Karel Rauner
PedF Plzeň
4.1.2007
Vystoupení doktorandů KDF o své práci
Böhm, Broklová, Jermář, Kekule, Kopecká, Koupil
KDF MFF UK
14.12.2006
Jedna fáze, druhá fáze, třetí vedle ní
RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
KDF MFF UK
7.12.2006
Hodnocení výuky a státní maturity
dr. Martin Chvál
CERMAT
23.11.2006
Astronomická kuchařka
Marek Česal
hvězdárna Rokycany
9.11.2006
Fyzika v ŠVP - pohled z praxe
Mgr. Vlasta Karásková
ZŠ JAK Lysá nad Labem
2.11.2006
Multimediální výuka prostřednictvím internetu
Doc. RNDr. František Lustig, CSc.
KVOF MFF UK
26.10.2006
Zajímavosti z GIREPu
Mgr. Jana Burešová, Doc. Leoš Dvořák, Dr. Zdeňka Broklová, Dr. Jan Koupil
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/061026_Buresova/buresova_girep.pps
 
akce "Učitelé v CERNU"
Mgr. Jana Burešová
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/061026_Buresova/buresova_hst.pps
19.10.2006
Porovnání výuky fyziky vedené různými učiteli
Mgr. Vojtěch Žák
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/061019_Zak/Porovnani_vyuky_fyziky.pps

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.