změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2004/2005

19.5.2005
Fyzikální hry
Monika Šrajlová
– vystoupení diplomantů - ved. dr. Koudelková
 
Sbírka úloh z kinematiky pro studenty učitelství
Jana Moltašová
– vystoupení bakalářů - ved. dr. Mandíková
12.5.2005
Nástroje on-line podpory studia fyziky
RNDr. Stanislav Zelenda
KDF MFF UK
5.5.2005
seminář se nekoná
----
– Hraštice
28.4.2005
Fyzweb a jeho odpovědna
Jana Burešová
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/050428_Buresova/seminar.pps
– vystoupení diplomantů - ved. dr. Dolejší
21.4.2005
Fyzikální pokusy v záznamu I
Jana Picková
– vystoupení diplomantů - ved. dr. Drozd
 
Představy žáků o základních vlastnostech elektrického proudu a napětí
Marie Kelnarová
– vystoupení diplomantů - ved. dr. Mandíková
 
Fyzikální pokusy v záznamu II
Jakub Jermář
– vystoupení diplomantů - ved. dr. Drozd
14.4.2005
Metakognice - myšlení na druhou
Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
PedF UK Praha
7.4.2005
Příprava budoucích učitelů fyziky na MÚ Brno
Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
MÚ Brno
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/050407_Musilova/
– seminář začíná již ve 14.00!
31.3.2005
Vnímaní významu matematiky a fyziky na střední škole
Radko Pöschl
– vystoupení diplomantů - ved. dr.Chvál
 
Ověření Fresnelových vzorců
Petr Kovář
– vystoupení diplomantů - ved. dr. Kohlová
24.3.2005
Kvalita výuky fyziky našima očima
Mgr. Vojtěch Žák
KDF MFF UK
17.3.2005
Multimediální objekty a jejich využití ve výuce fyziky
doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
KDF MFF UK
10.3.2005
Hudba ušima fyziky (multimédia)
Doc.RNDr.Jan Obdržálek, CSc.
ÚTF
3.3.2005
Videokonference ze vzdálené laboratoře - uživatelské školení
RNDr. František Lustig, CSc. a Gesto Communications
KDF MFF UK
13.1.2005
Postavení matematiky ve fyzice
doc. Antonín Havránek
KMF MFF UK
6.1.2005
Od uhlíkové žárovky k moderním zdrojům světla
doc. Josef Hubeňák
PedF UHK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/050106_Hubenak/
9.12.2004
Videoanalýza fyzikálních jevů
doc. Oldřich Lepil
PřF UP Olomouc
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/041209_Lepil/praha.pps
– některá videa v prezentaci nejsou funkční
2.12.2004
Elektronické stavebnice
Dr. Ota Janda
– seminář se nekonal
25.11.2004
Využití pingpongových míčků ve fyzice
Mgr. Ladislav Dvořák
PedF MU Brno
18.11.2004
Využití lidského těla při výuce fyziky
Mgr. Miriam Brtníková
abs. MU Brno
11.11.2004
Přehřátá a podchlazená voda
Dr. Pavel Konečný
PřF MU Brno
4.11.2004
Inovace výuky na ZŠ a SŠ
doc. Josef Janás
PedF MU Brno
21.10.2004
Projekty z letního MF tábora
RNDr. Peter Žilavý, a spol. (RNDr. Z. Drozd, RNDr. Z. Broklová)
KDF
http://soustredko.matfyz.cz

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.