změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2021/2022

19.5.2022
Fyzikální programy pro mateřské školy – podpůrné materiály pro učitele
Bláhová Jitka
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
 
Elektromotory
Fiala David
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
 
Konstrukce měřicích přístrojů
Nauš Jaroslav
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
 
Morfologie a fyzikální vlastnosti VPbS3, vrstevnaté sloučeniny s nesouměřitelnou krystalovou strukturou
Tetalová Kateřina
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
12.5.2022
Atom vodíku na vysokoškolské a středoškolské úrovni
Legerská Jana
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Aktivity z částicové fyziky na střední škole
Nocarová Marta
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Požadavky kladené vysokými školami na studenty učitelství fyziky
Slavík Štěpán
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
 
Řešené úlohy z kvantové fyziky - moment hybnosti a spin
Kafka Jaroslav
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
5.5.2022
seminář se nekoná
--
– soustředění na "Hraštici"
28.4.2022
seminář se nekoná
--
– Konference Didfyz.
21.4.2022
Úlohy typu PISA podpořené fyzikálním experimentem
Štyksová Gabriela
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
 
Fyzikální pokusy začleněné do příběhu - didaktický materiál pro učitele
Doležalová Jana
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
 
Nové přístupy v Ramanově spektroskopii kapkově nanášených povlaků pro citlivou molekulární detekci
Přikryl Mikuláš
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.
 
Růst a charakterizace monokrystalů vdW systémů
Bendová Anežka
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
14.4.2022
seminář se nekoná
--
7.4.2022
Vývoj experimentálních stanovišť pro novou koncepci tématu Optika v Interaktivní fyzikální laboratoři II
Ceháková Lýdia
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Marie Snětinová, Ph.D
 
Vývoj experimentálních stanovišť pro novou koncepci tématu Optika v Interaktivní fyzikální laboratoři I
Kopřiva Tomáš
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
 
Konceptuální úlohy podporující výuku mechaniky metodou Peer Instruction
Weisgráb Lukáš
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
 
Fyzika pro (budoucí) mediky
Klára Loukotová
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
31.3.2022
Desaťročie, keď sa člověk vráti na Mesiac
doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU Brno
 
https://cesnet.zoom.us/j/99356408282?pwd=cURmRUpwQWlEQTl1Sko3WWVLcUVoUT09 Meeting ID: 993 5640 8282 Passcode: 956444
Odkaz na připojení je
24.3.2022
"Nastupující 2021" - dlouhodobý monitoring studentů a uchazečů o studium na MFF UK
Ing. Michaela Němcová
OPMK MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Nemcova/dotaznikove_setreni.pptx
17.3.2022
Využití Q-metodologie při zjišťování názoru studentů - část II
Mgr. Kamil Cinkraut
Gymnázium Jana Nerudy
 
Role fyzikálního experimentu ve výuce - Názory a vize učitelů SŠ
Mgr. Jana Marounová
KDF MFF UK
10.3.2022
Přírodovědný Inspiromat 2022
Mgr. Pavel Böhm, Mgr. Jakub Jermář
KDF MFF UK
– seminář se uskuteční v učebně T1
3.3.2022
Využití Q-metodologie při zjišťování názoru studentů - část I
Mgr. Kamil Cinkraut
Gymnázium Jana Nerudy
 
Hledání parametrů ovlivňujících vnímání demonstračních vystoupení studenty
Alexandr Nikitin
KDF MFF UK
24.2.2022
Should we care about quantum computers?
Aurél Gábor Gábris
FJFI ČVUT
17.2.2022
Cesty středoškolských žáků ke studiu fyziky na vysoké škole – pohled jejich učitelů fyziky
Mgr. Petr Sýkora
Gymnázium Voděradská
– Seminář výjimečně začíná v 15:15!
6.1.2022
Hledání druhé Země
RNDr. Petr Kabáth, Ph.D.
Astronomický ústav AV ČR
16.12.2021
seminář se nekoná
--
9.12.2021
Eye-tracking ve výzkumu školní třídy
Mgr. Zuzana Juříková
HUME Lab Filozofická fakulta MU
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a5160ab006435986dfe93202ceac61%40thread.tacv2/1638722456295?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22a6863b78-d8d0-423a-a2c2-65c913436780%22%7d
Link na připojení:
2.12.2021
Krizová intervence
Mgr. Radim Kuba
PřF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Kuba/Krizová intervence.pdf
25.11.2021
Autorské právo, e-learning a další otázky spojené s výukou
JUDr. Zuzana Císařová
Právnická fakulta UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Cisarova/autorske_pravo.pdf
18.11.2021
Jupyter v STEAM vzdělávání
doc. RNDr. Jozef Hanč, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UPJŠ Košice
11.11.2021
Škola a strach
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
KDF MFF UK
4.11.2021
Žlutý časopis včera, dnes a zítra
prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK
21.10.2021
Fyzika na železnici
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
KVOF MFF UK
14.10.2021
seminář se nekoná
--
7.10.2021
Co jsem dělala v LS - inspirace z webinářů všeho druhu
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
KDF MFF UK
211007-Koupilova/Koupilova-rijen-2021-web.pdf

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.