změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2000/2001

17.5.2001
Nabíjení prachových částic je také nádherná fyzika...
Mgr. Peter Žilavý
10.5.2001
Ekologické problémy soudobé energetiky
Lucie Potočkiová:
– vystoupení diplomantů - ved. doc. P.Otčenášek
3.5.2001
Diagnostika výbojového plasmatu v magnetickém poli
Miroslav Holík
– vystoupení diplomantů - ved. prof. M. Tichý
 
Analýza kvality přijímací zkoušky z fyziky na MFF UK
Ludmila Moková
– vystoupení diplomantů - ved. doc. R. Kolářová
26.4.2001
Motivace žáků v hodinách fyziky
Michaela Dvořáková
– vystoupení diplomantů - ved. dr. P. Zieleniecová
 
Praktické úlohy z astronomie
Pudivítr Petr
– vystoupení diplomantů - ved. doc. M. Wolf
 
Zákrytové dvojhvězdy
Robert Horan
– vystoupení diplomantů - ved. doc. M. Wolf
19.4.2001
Výuka vybraných fyzikálních dovedností na virtuální univerzitě
Veronika Štulíková
– vystoupení diplomantů - ved. dr. S. Zelenda
 
Působení hluku na zdraví
Aleš Kropáč
– vystoupení diplomantů - ved. ing. Lahodný + doc. J. Obdržálek
5.4.2001
Pokusy s jednoduchými pomůckami ve středoškolské výuce Fyziky
Miroslav Jílek
– vystoupení diplomantů - ved. prof. E. Svoboda
29.3.2001
Bílá kniha: Fyzika na ZŠ a gymnáziu v rámcových vzdělávacích programech.
RNDr. Jan Maršák
VUP
22.3.2001
Bílá kniha: Víceletá gymnázia - ano či ne?
Dr. Jana Straková
UIV
15.3.2001
Opakování výzkumu TIMMS - vývoj výsledků našich žáků v přírodovědných předmětech a v matematice
Dr. Jana Palečková
UIV
8.3.2001
Chytneme už konečně gravitační vlny?
RNDr. Jiří Podolský
ÚTF MFF
http://otokar.troja.mff.cuni.cz/~podolsky/GRAVLNY/Gravlny.htm
– S ev.diskusí, zda se má „velká věda“ zmiňovat ve fyzice na školách.
1.3.2001
Je didaktika fyziky věda?
RNDr. Pavla Zieleniecová , Prof. Vladislav Čápek
KDF, FÚ MFF UK
11.1.2001
Opět o restrukturalizaci studia
Leoš Dvořák
4.1.2001
Diskuse o uvažované restrukturalizaci studia
Leoš Dvořák
14.12.2000
Elektronická sbírka příkladů
Jaromír Kekule
– vystoupení diplomantů
 
Pokusy s infračervěným zářením
Kamila Goldová
– vystoupení diplomantů
 
High school teachers at CERN
RNDr. J.Houfková
http://teachers.cern.ch
7.12.2000
Školská fyzika a svět kolem nás (mechanika)
Václav Skřivan
– vystoupení diplomantů
 
Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou
Martin Svoboda
– vystoupení diplomantů
30.11.2000
Interface Design for Telelearning
A. Dufrene
16.11.2000
Fyzika na Scéně (dojmy z Ženevy)
Leoš Dvořák, Zdeněk Drozd, Jitka Houfková
9.11.2000
Pojetí učitele v novém vzdělávacím procesu
PaedDr. Jaroslava Vašutová
2.11.2000
Pokusy se školním rentgenem
Doc. M. Rojko
26.10.2000
Co přinesla konference GIREP 2000
RNDr. Stanislav Zelenda
12.10.2000
Mechanické vlastnosti perspektivních materiálů
Mgr. Zdeněk Drozd
– nejen ale i o své disertační práci

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.