změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2020/2021

3.6.2021
Elektronická učebnice matematických metod fyziky – křivkový a plošný integrál II. druhu, diferenciální operátory
Pavel Gregor
– vystoupení bakalářů - vedoucí Mgr. Petr Kolář
 
Elektronická učebnice matematických metod fyziky – diferenciální rovnice
Aneta Tarabíková
– vystoupení bakalářů - vedoucí Mgr. Petr Kolář
 
bude upřesněn
Patricia Klosse
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
 
Předobhajoby závěrečných prací 3. 6.
odkaz na připojení
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a5160ab006435986dfe93202ceac61%40thread.tacv2/1620655303535?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22a6863b78-d8d0-423a-a2c2-65c913436780%22%7d
– https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a5160ab006435986dfe93202ceac61%40thread.tacv2/1620655303535?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22a6863b78-d8d0-423a-a2c2-65c913436780%22%7d
27.5.2021
Reflexe výuky fyziky na základní škole žáky prvních ročníků středních škol
Denis Dimitrov
– vystoupení bakalářů - vedoucí PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
 
Taneční s fyzikou
Tomáš Fišar
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
Roztoky a silně zředěné roztoky v experimentech a úlohách
Kata Fodor
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
20.5.2021
Úlohy pro práci s aplety - experimenty vedoucí ke kvantové mechanice
Jonatan Gangur
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Zážitkové aktivity do hodin fyziky
Ondřej Bek
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Úlohy pro práci s aplety - axiom o měření v kvantové mechanice
Martin Landa
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Fyzikální pokusy a gamebook
Jasmína Tarakjiová
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
13.5.2021
Curieho motory ve výuce fyziky
Tomáš Dolák
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
 
Fyzikální rébusy v mimoškolním vzdělávání.
Matouš Pechman
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Marie Snětinová, Ph.D
 
Aktivity z částicové fyziky na střední škole
Marta Nocarová
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
6.5.2021
Zkušenosti z Erasmu
Martina Chamrová, Jan Fejt
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a5160ab006435986dfe93202ceac61%40thread.tacv2/1618857220861?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22a6863b78-d8d0-423a-a2c2-65c913436780%22%7d
– odkaz na připojení: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a5160ab006435986dfe93202ceac61%40thread.tacv2/1618857220861?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22a6863b78-d8d0-423a-a2c2-65c913436780%22%7d
29.4.2021
Didaktické hry ve fyzikálním vzdělávání
Klára Otáhalová
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
 
Cesty středoškolských žáků ke studiu fyziky na vysoké škole – pohled jejich učitelů fyziky
Petr Sýkora
– vystoupení diplomantů - vedoucí doc. RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
 
Tvorba školního vzdělávacího programu pro předmět fyzika na kombinovaném lyceu.
Kamil Cinkraut
– vystoupení diplomantů - vedoucí PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
22.4.2021
Únavové vlastnosti hořčíkové slitiny AZ31 připravené metodou rotačního kování
Tereza Hofrichterová
– vystoupení diplomantů - vedoucí doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
Studium fotodegradace piva metodou fluorescenční spektroskopie
Tomáš Tayari
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
 
Studium korelací měkkých a tvrdých procesů v proton-protonových srážkách na LHC
Vojtěch Zívr
– vystoupení diplomantů - vedoucí doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
 
Kyvadlo nejen z pohledu střední školy
Martina Chamrová
– vystoupení diplomantů - vedoucí doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
 
Předobhajoby závěrečných prací 22. 4.
odkaz na připojení
15.4.2021
Fyzikální pokusy pro střední školy – videostudie
Alex Nikitin
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Marie Snětinová, Ph.D
 
Interaktivní prvky v GeoGebře pro Sbírku řešených úloh z fyziky
Ondřej Broža
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Sady pro demonstrační experimenty ve středoškolské výuce fyziky mikrosvěta
Tomáš Popek
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
8.4.2021
Východiska nového kurikula fyziky
Mgr. Petr Kolář, doc. RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
KDF MFF UK
1.4.2021
seminář se nekoná - velikonoce
--
25.3.2021
Fyzika v extrémních podmínkách
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
Katedra fyziky kondenzovaných látek MFF UK
18.3.2021
Temná hmota
Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
Ústav teoretické fyziky MFF UK
11.3.2021
Demonstrační pokusy a pokusy v Interaktivní fyzikální laboratoři: Co říká výzkum?
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D., RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
KDF MFF UK
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a5160ab006435986dfe93202ceac61%40thread.tacv2/1614797510222?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22a6863b78-d8d0-423a-a2c2-65c913436780%22%7d
4.3.2021
Zkušenosti z online výuky v ZS z pohledu studentů i vyučujících
účastníci z řad studentů a učitelů KDF
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a5160ab006435986dfe93202ceac61%40thread.tacv2/1614243226046?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22a6863b78-d8d0-423a-a2c2-65c913436780%22%7d
7.1.2021
Nízké teploty
RNDr. Patrik Švančara
KFNT MFF UK
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a5160ab006435986dfe93202ceac61%40thread.tacv2/1609789130618?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2221f1d545-2989-49ac-b2fb-4ecc8a0a1b71%22%7d
10.12.2020
Nudný seminář
Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Pavelkova/nuda_2020.pptx
3.12.2020
Informatika v prírodných vedách a matematike
doc. RNDr. Marián Kireš, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UPJŠ Košice
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Kires_Jeskova/Kires.pptx
 
Informatika v prírodných vedách a matematike
doc. RNDr. Zuzana Ješková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UPJŠ Košice
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Kires_Jeskova/Jeskova.pdf
19.11.2020
Výzkum předškoláků
RNDr. Martin Chvál, Ph.D.
Pedagogická fakulta a KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Chval/Testovani predskolnich deti CLOSE.ppt
 
Výsledky PISA 2018
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
KDF MFF UK
 
Matematické slovní úlohy
RNDr. Martin Chvál, Ph.D.
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Chval/matematicka slovni uloha.pptx
5.11.2020
Rozhovory s fyziky ohledně kurikula
doc. RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D., Mgr. Petr Kolář
KDF MFF UK
22.10.2020
ICHEP 2020 - jak úspěšně zorganizovat online konferenci
prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
ÚČJF MFF UK
15.10.2020
Zkušenosti ze stáže v Dublinu
RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
KDF MFF UK
8.10.2020
Zkušenosti z online výuky a zajímavosti z letních konferencí
účastníci z řad KDF
1.10.2020
Zkušenosti z online výuky z pohledu vyučujících i studentů
pracovníci a studenti z KDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.