změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2018/2019

23.5.2019
Varianta testu Force Concept Inventory s různými reprezentacemi
Paclt Jan
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
Potřebná úroveň matematiky v učebnicích fyziky na základní škole
Hála Lukáš
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
 
Aktivity z optiky pro skupinové experimentování žáků
Štyksová Gabriela
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
16.5.2019
Studijní text k vybranému tématu předmětu Kvantová mechanika
Kyšková Jana
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Řešené úlohy z kvantové fyziky
Popek Tomáš
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Měření gravitační konstanty ve výuce na MFF UK
Žilavá Kateřina
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
Elektrické obvody se zdroji harmonického napětí ve výuce fyziky
Cinkraut Kamil
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
2.5.2019
Učení se žáků z edukativního materiálu sledované oční kamerou
Krejčí Alžběta
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
 
Dialogické vyučování ve fyzikálním vzdělávání
Otáhalová Klára
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
 
Studium tvrdých procesů na LHC
Zívr Vojtěch
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
 
Odhad pozadí pro koncové stavy s tau leptony na experimentu ATLAS
Nocarová Marta
– vystoupení bakalářů - vedoucí Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D.
25.4.2019
Lední hokej ve výuce fyziky
Adámek Libor
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
Srovnání prezentace vybraných fyzikálních témat v učebnicích od minulého století po současnost
Fejt Jan
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
 
Mechanické vlastnosti hydrogelů – srovnání měření modulu pružnosti pomocí DMA a AFM
Hofrichterová Tereza
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
 
Studium fotodegradace piva optickými metodami
Tayari Tomáš
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
11.4.2019
Design-Based Research Projects and their impact on teaching and learning Physics
prof. Claudia Haagen-Schützenhöfer
Department of Physics Education Research, Institute of Physics, University of Graz
– In this presentation the idea of Design-Based Research (DBR) – as a way of systematically taking up authentic instructional problems from teaching practice and finding research based practice relevant solutions – is shortly presented. Then, different DBR projects which are carried out at the University of Graz are presented. These projects focus either on highschool students’ teaching and learning of physics or on concepts for the professionalization of-teachers. For the level of highschool students’ teaching and learning of physic the presentation will focus on the development of an optics Curriculum and the design of teaching materials on environmental issues like light-pollution or particulate matter. In addition, a teacher professionalization programme focusing on competence-oriented science teaching will be introduced.
4.4.2019
Pokusy s částicovou kamerou MX-10 pro Interaktivní fyzikální laboratoř
Kučerová Marie
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Různé úrovně badatelské výuky ve fyzikálních experimentech (RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.)
Fürstová Tereza
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
 
Úlohy z teoretické mechaniky pro Elektronickou sbírku řešených úloh (RNDr. Marie Snětinová, Ph.D)
Nikitin Alexandr
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Marie Snětinová, Ph.D
 
Výskyt jevu derecho v Česku (Mgr. Michal Žák, Ph.D.)
Rýva David
– vystoupení bakalářů - vedoucí Mgr. Michal Žák, Ph.D.
28.3.2019
Fyzika na "negymnáziu"
RNDr. Jan Koupil, Ph.D.
DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie Pardubice
https://kdf.mff.cuni.cz/seminare/190329_Koupil/Fyzika_na_negymnaziu_web.pdf
21.3.2019
"De magno magnete tellure (O velikém magnetu zemském)"
RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.
katedra geofyziky MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Velimsky/De_magno.pdf
14.3.2019
Školní pokusy a počítačem podporovaná výuka na PedF JU
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.
Katedra aplikované fyziky a techniky PF JČU
– Na programu bude: • 3D modely a animace – Corinth Classroom • Videoexperimenty • Videořešení fyzikálních úloh • Videoanalýza fyzikálních dějů • Měření fyzikálních veličin mobilním telefon • Experimenty podporované termokamerou • Pomůcky k výuce vytvořené 3D tiskem • Laboratorní úlohy kategorie G pro FO
7.3.2019
Jak nás fyzika plazmatu dovedla až k projektu ITER
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
katedra fyziky FJFI ČVUT
28.2.2019
Zkušenosti z návštěvy finských škol - mnoho otázek a málo odpovědí
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Dvorakova/Finsko.pptx
10.1.2019
Záhada Střelkového mysu a další supertěžké problémy.
RNDr. Vladimír Vícha
gymnázium Pardubice
20.12.2018
Constructing knowledge and understanding in physics labs
dr. Paul van Kampen
Dublin City University, School of Physical Sciences
13.12.2018
seminář se nekoná
--
– Vánoční katedra
6.12.2018
Co (ne)víme o změnách klimatu
doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
Katedra fyziky atmosféry
29.11.2018
Selected hand on experiments for Nano Education
Anssi Lindell
University of Jyväskylä
22.11.2018
seminář se nekoná
--
– Den otevřených dveří MFF UK
15.11.2018
Aktivizační metody ve výuce fyziky, podpořené výzkumem pomocí technologie Eye Tracking
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Mgr. Patrik Kočí
Pedagogická fakulta Ostravské Univerzity, Gymnázium Nový Jičín
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Skrabankova/Skrabankova
8.11.2018
Nadaní žáci z pohledu neurověd
Mgr. Daniela Alexová
EDUCAnet Praha ZŠ, PřF UK
1.11.2018
Energetická gramotnost
ing. Adéla Holasová
FEL ČVUT
25.10.2018
Vliv postojů učitelů na výsledky žáků
RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK
18.10.2018
Modelování zemětřesení a severokorejských jaderných explozí
prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.
Katedra geofyziky MFF UK
11.10.2018
Zajímavosti z letních konferencí (GIREP, HSCI, Veletrh, ČAPV, Náchod)
účastníci z řad KDF
4.10.2018
Zajímavosti z letních konferencí (Bulharsko, Japonsko, Belgie, Lublaň, Kaiserlautern)
účastníci z řad KDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.