změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2016/2017

25.5.2017
Úlohy a pokusy z molekulové fyziky a termiky pro elektronické sbírky řešených úloh a pokusů
Fürstová Tereza
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
Studium pump zodpovědných za mnohočetnou lékovou rezistenci v lidských buňkách pomocí fluorescenčních sond
Natalia Nudga
– vystoupení bakalářů - vedoucí doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
18.5.2017
Elektrická rozvodná soustava ve výuce fyziky
Vejmelka Lukáš
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
 
Experimenty z mechaniky pro Praktikum školních pokusů I
Maňas Martin
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
Experimenty z kmitání a vlnění pro Praktikum školních pokusů I
Řehůřek Michal
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
11.5.2017
Experimentální sady z optiky pro Interaktivní fyzikální laboratoř
Machalická Jana
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
 
Řešení fyzikálních úloh – rozvoj dílčích dovedností
Homolová Lenka
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
 
Fyzikální vzdělávání jako součást volnočasových aktivit
Brynych Miroslav
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
4.5.2017
seminář se nekoná - soustředění Hraštice
--
27.4.2017
Povrchové napětí
Doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
PřF MU Brno
20.4.2017
Kvalita výuky fyziky
RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
KDF MFF UK
– Seminář konaný u příležitosti prodlužování pracovní smlouvy.
 
Psychologické aspekty ve fyzikálním vzdělávání
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
KDF MFF UK
– Seminář konaný u příležitosti prodlužování pracovní smlouvy.
13.4.2017
seminář se nekoná
--
6.4.2017
Fyzikální kurikulum - možné proměny
RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D., Mgr. Petr Kolář
KDF MFF UK
30.3.2017
Oblačnost a s ní spojené meteorologické jevy
RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
23.3.2017
Výsledky českých žáků ve výzkumu TIMSS 2015
Vladislav Tomášek
ČŠI
16.3.2017
Turnaj mladých fyzikov - viazané bádanie v praxi, stratégia prípravy družstva, rozbor riešenia vybraných úloh, využitie úloh TMF v príprave budúcich učiteľov
Doc. RNDr. Marián Kireš, Ph.D.
UPJŠ Košice
9.3.2017
Co to tam s těmi děvčaty provádíme?
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., RNDr. Dana Mandíková, CSc., RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
KDF MFF UK
2.3.2017
Vesmírné novinky
RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D.
Astronomický ústav UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Haas/Haas.pdf
23.2.2017
Výsledky českých žáků ve výzkumu PISA 2015
Mgr. Radek Blažek
ČŠI
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Blazek_PISA/Blazek_PISA_15.PPTX
12.1.2017
Eye-tracking ve fyzikálním vzdělávání
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
KDF MFF UK
5.1.2017
Tucet triků, které vám ušetří čas při práci s počítačem
Mgr. Pavel Böhm
KDF MFF UK
– Notebooky s sebou!
22.12.2016
seminář se nekoná
--
8.12.2016
Vzdělávací systém ve Slovinsku a zkušenosti z pobytu na Pedagogické fakultě v Lublani
Mgr. Marie Snětinová, Ph.D.
KDF MFF UK
1.12.2016
Motivace předškolních a mladších školních dětí k experimentování ve fyzice
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
KDF MFF UK
– Seminář konaný u příležitosti prodlužování pracovní smlouvy
24.11.2016
speciální seminář jen pro členy KDF
--
10.11.2016
Aktivní učení v přípravě budoucích učitelů fyziky a jeho podpora online prostředky
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
KDF MFF UK
– Seminář konaný u příležitosti prodlužování pracovní smlouvy
3.11.2016
Některé aktuality z fyziky nízkých teplot
doc.RNDr. Miloš Rotter, CSc.
KFNT MFF UK
27.10.2016
seminář se nekoná
--
20.10.2016
Školní model sluneční soustavy
Mgr. Karel Havlíček, Mgr. Michal Čečák
KDF MFF UK, ZŠ Milíčov
 
Demonstrační sada pro výuku optiky s pomocí 3D tiskárny
Mgr. Karel Havlíček, Mgr. Matěj Ryston
KDF MFF UK
13.10.2016
Zajímavosti z letních konferencí
účastníci z řad KDF
6.10.2016
Zajímavosti z letních konferencí
účastníci z řad KDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.