změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2015/2016

26.5.2016
Interaktivní fyzikální pokusy na nástěnku
Česlav Řehák
– vystoupení diplomantů - vedoucí doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
 
Motivace předškolních a mladších školních žáků k fyzice prostřednictvím příběhů
Aneta Čermáková
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
 
Rychlá měření magnetických signálů generovaných přírodními bleskovými výboji
Andrea Kolínská
– vystoupení bakalářů - vedoucí prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
 
Početní fyzikální úlohy – proces řešení
Marie Kučerová
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
19.5.2016
Řešené úlohy z optiky
Michaela Jungová
– vystoupení diplomantů - vedoucí Mgr. Marie Snětinová, Ph.D.
 
Rozšíření instrumentálního vybavení v kryomagnetické laboratoři
Petr Proschek
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
 
Fázové transformace v hořčíkových slitinách typu MgZnAl
Veronika Kodetová
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
 
Kvalita výuky začínajících učitelů fyziky
Jana Martínková
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D.
12.5.2016
Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou
Mgr. Věra Koudelková
KDF MFF UK
5.5.2016
Seminář se nekoná - Hraštice
--
28.4.2016
Termodynamika na střední škole – miskoncepce a experimenty
Mgr. Petr Kácovský
KDF MFF UK
21.4.2016
Active learning na vysoké škole
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D., Mgr. Petr Kácovský
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Koupilova/KoupilovaKacovsky_ActiveLearning.pptx
– Prosíme účastníky semináře o zodpovězení dvou otázek (anketa pro seminář Problémy fyzikálního vzdělávání) ještě před seminářem, a to do středy 20. dubna 2016 do 20:00. Týkají se tématu a budeme s nimi na semináři pracovat. Děkujeme. ZK&PK
14.4.2016
Preparing Future Teachers and the Educational System in the USA
Christopher Moore
Department of Chemistry and Physics, Coastal Carolina University
7.4.2016
Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie
RNDr. Zdeněk Šabatka
KDF MFF UK, PORG
31.3.2016
Zajímavé zvuky kolem nás
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU Brno
24.3.2016
Pokusy s MX-10 (nejen) na střední škole.
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D., RNDr. Vladimír Vícha, RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
KDF MFF UK, Gymnázium Pardubice
– Od 13.00 do 14.30 bude probíhat workshop pro zájemce, kteří si chtějí zkusit něco naměřit sami, vyzkoušet si to vlastníma rukama. Od 15.00 pak bude klasický seminář. Prosíme zájemce o tento seminář, aby do konce února nahlásili svoji účast, aby mohl být zajištěn dostatečný počet měřících souprav.
17.3.2016
Vliv čtenářské gramotnosti na úspěšnost při řešení fyzikálních úloh
Mgr. Tomáš Jerje, Ph.D.
ZŠ Chrastava, Univerzita Hradec Králové
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Jerje/prezentace matfyz.pptx
3.3.2016
Výuková komunikace
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
ústav pedagogických věd FF MU Brno
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Svaricek/komunikace.pdf
25.2.2016
Scientific Reasoning and Process: Pushing Past Thresholds to Learning
Christopher Moore
Department of Chemistry and Physics, Coastal Carolina University
– Seminář začíná výjimečně již ve 14.30!
14.1.2016
Fyzika nejen s moderními technologiemi
RNDr. Miroslav Jílek, PhD.
Gymnázium Polička
7.1.2016
Kam míří fotografie?
Roman Sejkot
FEL ČVUT
10.12.2015
Rozvoj přírodovědné gramotnosti mladších žáků a příprava učitelů 1. stupně ZŠ pro vyučování fyzikální části přírodovědy
RNDr. Eva Hejnová, PhD.
Přírodovědecká fakulta UJEP Ústí n. Labem
3.12.2015
Modré LED
prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK
26.11.2015
DOD – seminář se nekoná
--
19.11.2015
Novinky v posluchárně T2 a jak je efektivně využívat
RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
KDF MFF UK
12.11.2015
Preferují studenti praktické činnosti ve fyzice? aneb pokus o typologii studentů z hlediska preference činností na základě shlukové analýzy.
RNDr. Martina Kekule, PhD.
KDF MFF UK
5.11.2015
Zajímavosti z konferencí (ICPE, HOPE, Hawai, Vlachovice, MPTL)
účastníci z řad KDF
27.10.2015
Skládání kmitů (pokusy ze Science on Stage)
Takis Lazos
26th High school of Athens
– Pozor - seminář se koná výjimečně v úterý od 16.00 v T2.
22.10.2015
Kouzelné cívky (pokusy ze Science on Stage)
Jendrek Miklos
15.10.2015
Seminář se nekoná – konference Vlachovice
--
8.10.2015
Zajímavosti z letních konferencí (Show Physics, Moderní trendy, Dubai, Science on Stage, GIREP)
účastníci z řad KDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.