změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

Semináře v akademickém roce 2014/2015

21.5.2015
Experimenty z optiky pro střední školu
Jana Machalická
– vystoupení bakalářů - vedoucí Mgr. Petr Kácovský
 
Praktická elektrotechnika ve výuce fyziky
Lukáš Vejmelka
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
 
Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu
Iva Jakubská
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
14.5.2015
Fyzikální experimenty pro základní školu inspirované přípravou budoucích učitelů na KDF MFF UK
Miroslav Brynych
– vystoupení bakalářů - vedoucí Mgr. Petr Kácovský
 
Řešené úlohy z optiky pro elektronickou sbírku
Lenka Homolová
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Multimediální materiály využívané pro výuku úvodních partií kvantové mechaniky
Martin Maňas
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Particle Identification using Ring Cherenkov Detector Technology at Compass Experiment
Michal Roskot
– vystoupení diplomantů - vedoucí Michael Finger, M.Sc., CSc.
30.4.2015
Prekoncepce studentů o teple a teplotě
Michal Čečák
– vystoupení diplomantů - RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
Výukové moduly pro mimoškolní výuku fyziky v libereckém iQparku
Pavel Přívětivý
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
 
Molekulární simulace interakcí nanočástic CdS s montmorillonitem
Milan Pšenička
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
 
Možnosti prezentace základů speciální teorie relativity
Marek Soukup
– vystoupení diplomantů - vedoucí doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
 
Interaktivní prvky v GeoGebře pro Sbírku řešených úloh z fyziky
Broža Ondřej
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Kyvadlo nejen z pohledu střední školy
Chamrová Martina
– vystoupení diplomantů - vedoucí doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
23.4.2015
interní neformální seminář
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
– Nejde o katedrální seminář!
16.4.2015
ISLE - co to je a proč?
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Dvorak/SeminarISLE.pptx
9.4.2015
PISA 2012 - výsledky českých žáků v přírodovědné a finanční gramotnosti
RNDr. Jana Palečková
ČŠI
2.4.2015
Co to je moderní krystalografie?
doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
KFKL MFF UK
26.3.2015
Jak řešit kvantitativní úlohy
Mgr. Marie Snětinová
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Snetinova/kvantitativni_ulohy.pptx
19.3.2015
Elixír do škol
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Dvorakova/elixir.ppsx
12.3.2015
Detektor MEDIPIX a jeho aplikace
ing. Stanislav Pospíšil, Dr.Sc.
UTEF ČVUT
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Pospisil/Pospisil_medipix.pptx
26.2.2015
Výsledky PISA 2012 - jak si poradili čeští žáci s řešením problémů
RNDr. Jana Palečková, Mgr. Radek Blažek
ČŠI
19.2.2015
Peer Instruction v praxi - výuka termodynamiky a statistické fyziky novou metodou
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D., Mgr. Petr Kácovský
KDF MFF UK
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Koupilova/Koupilova_TD.pdf
8.1.2015
Badatelský způsob výuky přírodních věd metodou POGIL na základní škole
Ing. Miroslav Staněk, Ph.D.
ZŠ Dolní Břežany, PASCO
11.12.2014
Jak se učí fyzika v Oregonu
RNDr. Jan Koupil, Ph.D.
ÚTEF ČVUT
4.12.2014
Boston, Harvard, kurzy AP50
Mgr. Jana Šestáková
KDF MFF UK
27.11.2014
Zkušenosti s metodou aktivního učení Peer Instruction ve výuce fyziky na Přírodovědecké fakultě MU
Doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
MU Brno
20.11.2014
STEM Education – postřehy ze studijní cesty po USA
Mgr. Pavel Böhm
KDF MFF UK
13.11.2014
seminář se nekoná - přednášející se z pracovních důvodů omluvil
--
6.11.2014
Vodivé plasty
doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc.
Přírodovědecká fakulta, Hradec Králové
30.10.2014
Liquid Crystals and birefringence
Jerneja Pavlin
Univerzita Lublaň
23.10.2014
Život a škola v Indii
dr. Khushbu Dash
16.10.2014
seminář se nekoná - konference Didfyz
--
9.10.2014
Zajímavosti z letních konferencí (GIREP, Veletrh, HOPE, ISPMA, ČAPV)
účastníci konferencí z řad KDF
2.10.2014
Zajímavosti z letních konferencí (ShowPhysics, FISER, Mexiko, Science on Stage, Harvard)
účastníci konferencí z řad KDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-02-20
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.