Letní MatFyz tábor Skryje, červenec 1998

Fyzika, Svatý Grál a spousta inteligentní zábavy ...

Jaké to bylo.

Jedním slovem: fajn .

Čtrnáct dní naplněných experimentováním, povídáním o fyzice, matematice i lecčem jiném, diskusemi, hrami denními i nočními, a vůbec... Kupodivu zbýval čas i na spánek.

Nosným tématem odborného programu byla elektřina a magnetismus, ale došlo i na biofyziku, zrakové klamy, zkoumání mikrosvěta, pravidelná tělesa, matematickou statistiku, výročí prvního pokusného výbuchu atomové bomby, geofyziku planet sluneční soustavy a další věci. Jako lektoři se v programu střídali pracovníci Matematicko-fyzikální fakulty UK i České akademie věd.

Zájemci mohli nahlédnout i do "kuchyně" biologických věd. Pod vedením posluchačů Přírodovědecké fakulty UK totiž paralelně probíhal tábor biologů. A tak jsme se leckdo prvně v životě podíval na kroužkování ptáků, popovídal si o imunologii, nebo vyslechl poutavou večerní přednášku o včelách a včelaření (byť její délka mnohým dala představu o nekonečnu a lektora M.M. od té doby zdravíme hlasitým kolektivním "bzzzzzzz...").


Účastníci MF tábora byli rozděleni na "Galilejce" (skupina spíše mladších účastníků) a "Faradejce". Při experimentování obě skupiny zapojily skutečně nejen hlavu, ale i ruce. Účastníci vytvořili řadu skutečně zajímavých přístrojů, na nichž si ověřili, že fyzika skutečně funguje, a to i v mírně "polních" podmínkách. Některé z vytvořených přístrojů pak koncem srpna prezentovali v Praze na "Veletrhu nápadů" pořádaném katedrou didaktiky fyziky MFF UK; jejich příspěvek bude publikován i ve sborníku z této akce.


Mimoodborný program byl společný pro účastníky obou táborů. Tentokrát byl ve stylu příběhů rytířů Kruhového slolu krále Artuše. Král sám dlel někde na cestách, královna Ygraine a její družina však měli pro všechny zúčastněné úkolů dost a dost. Třeba složit kruhový stůl rozlámaný při ztroskotání, nebo získat dostatek artefaktů pro závěrečnou hru. Při ní po dlouhém putování účastníci skutečně nakonec na zřícenině hradu Týřov našli ztracený Grál.


O tom, že se na táboře dala dohromady skutečně dobrá parta, svědčí mimo jiné i navazující neformální setkání - jak jednodenní setkání v srpnu, tak víkendový "PostGrál" na počátku listopadu. Sluší se podotknout, že zde rozhodně nevládla žádná nostalgie. Účastníci tu například vlastnoručně ušitým kňavám ukazovali Prahu a seznamovali je s jejími obyvateli.


23. listopadu 1998, Leoš Dvořák