Jaké byly Račice 2000

letní matematicko-fyzikální soustředění pro středoškoláky
pořádané MFF UK,
kde hlavním tématem  byl
 

ČAS

Přes milión sekund jsme od 17. do 30. července 2000 strávili ve společnosti fyziky, matematiky a hlavně v partě fajn lidí.
Co vše jsme dělali? Podobně jako v minulých ročnících spoustu věcí

vlastníma rukama a hlavou
 

Na projektech se pracovalo dnem i nocí...
... někdy dost razantně, a to přímo nad bytem správce objektu...
... takže na závěrečné konferenci bylo co prezentovat.

Ovšem nejen konferencí živ je člověk.

... aneb jedni z vedení se živí...

 

a jiní předvádějí, jaký lze vyrobit balón.

Ani účastnící nebyli stále zalezlí v laboratoři. 
(I když snem a snahou některých to bylo.)

Ovšem byli tací, kteří dali přednost tvorbě přízemnějších dopravních prostředků:
... zatímco druzí odvážně stvořili a vypustili balón.

A on letí !!!

Mimoodborný program

toho letos přinesl ještě dost a dost. Od záhadných nápisů v podobě tančících figurek, přes zjištění, že obyčejná dáma může být fyzicky velmi náročná hra, ranní brodění Berounkou za pokrmem pro božstva místního kmene ... až po závěrečné pečení placek v primitivních podmínkách, návštěvu podzemní svatyně a konečně vypnutí Časové Brány.


Protože mimoodborný program, neboli mimo, vedený obětavými mimoni, má své rozsáhlé vlastní stránky, zmiňme se ještě o tom odborném. V jeho rámci jsme například:

  • Zvládli derivace názorně i exaktně.
  • Do pozdních hodin šramotili s páječkami v laboratoři.
  • Seznámili se s lecčím, co o čase může říci astronomie.
  • Poučili se o době a díle Archimeda.
  • Absolvovali velice zajímavou přednášku o chronobiologii.
  • Neutekli, když v matematice zazněl pojem "kvaternion".

  • Postavili třeba elektronický krokoměr, sluneční hodiny nebo rádio.
  • ... a zvládli leccos dalšího

Leccos napoví několik dalších momentek ze závěrečné konference.


Co dodat?

Poděkování všem, kdo se na programu tábora podíleli. Milou povinností je poděkovat i naší "alma-mater", konkrétně Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK), která soustředění pořádá a bez jejíž podpory by zdaleka nebylo tím, čím je.
 

Na závěr ještě projekt, který se účastníkům líbil nejvíc: rádio:

 A to v detailu, i s členkou autorského týmu, vychutnávající výsledné zvukové kvality.

(V pozadí Odkaz - kdo byl, ví oč jde.)
 


Jen tak mimochodem: Když se za sluchátka zapojí další zesilovač, tak fungují taky jako mikrofon a mohou sejmout zvuk i z jednoduchého hudebního nástroje. Zabrnkat si tak mohl i "chairman" konference:


 

 
Na setkání za rok se těší

Kemeth Udatný

- pardon, to byla epizodní role v mimo-programu.
  Tak tedy občanským jménem:

Leoš Dvořák


(c) Leoš Dvořák, 7.9.2000    
Kontakt: Leos.Dvorak@mff.cuni.cz , jinak: katedra didaktiky fyziky MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2