Logo soustředění

Toto soustředění pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

logo2004

A kde se Vám to mohlo stát?

Na letním soustředění mladých fyziků a matematiků,
v Nekoři v Orlických horách, pro všechny, kdo chtějí dělat spoustu věcí
vlastníma rukama a hlavou

Jsme tak trochu „blázni“ do fyziky a matematiky.
Na druhou stranu nás ale zajímá i spousta dalších věcí.
Prožili jsme v létě dva týdny maličko netradičně.


Soustředění se konalo v termínu 2. - 16. července 2004 v objektu Školy v přírodě v Nekoři v Orlických horách. Zúčastnilo se ho 27 studentů středních a základních škol z celé republiky a Slovenska. Program byl pestrý a nabitý událostmi. Posuďte sami ...

Něco málo času jsme proseděli na přednáškách

Zdeněk Polák: Elektromagnetismus Mirko Rokyta: Teorie množin Kurz matematiky Peter, Janek:Co se dozvíme o oku pomocí černé kartičky a špendlíku

ale větší část odborného programu jsme věnovali projektům. Jak téma napovídá, zajíma-li nás hlavně věci malé a ještě menší ...

Práce na projektech v laboratoři Práce na projektech v laboratoři Práce na projektech v dílně Práce na projektech v knihovně Práce na projektech v laboratoři

Z výsledků našeho snažení se podívejte například na fotky a dokumentaci některých projektů (následující materiály byly ponechány přesně v té podobě, jak je účastníci na soustředění vytvořili):

Závislost deformace Becherovy lahve na působící síle (dokumentace)

Autor projektu Experimentální zařízení Detail uložení laseru

Rychlost růstu rostlin v závislosti na barvě světla (dokumentace)

Spoluautorka projektu Růst zrní při zeleném světle Růst zrní při červeném světle Spoluautor projektu při prezentaci na závěrečné konferenci

Měření malých vzdáleností

Mikrometrický šroub vlastní výroby Měřič malých prohlubní Dokumentace

Piezoelektrický jev (dokumentace)

Autoři projektu Detail štěrbiny ovládané pomocí piezokrystalu Interferenční obrazec

3D scanner (dokumentace, prezentace z konference, videosekvence (6MB))

Autoři projektu Pracovní místo Detail celého zařízení Výsledný obraz matice Výsledný obraz figurky

Ke konci tábora bylo ještě třeba vše připravit pro prezentaci

Příprava prezentace - posteru Příprava prezentace promítané z počítače

na závěrečné konferenci.

Závěrečná konference Závěrečná konference Závěrečná konference Závěrečná konference

Pokud by Vás to zajímalo více, můžete se podívat ještě na prezentaci a článek o našem táboře (autoři: P. Žilavý a J. Koupil), který byl prezentován na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky v Brně v srpnu 2004. Nebo nám napište, rádi Vám řekneme o těchto i dalších projektech více.


Téma mimoodborného programu nás tento rok zavedlo do Francie 17. století mezi mušketýry. Takže jsme společně s D'Artagnanem odjeli do Paříže a sehnali si mušketýrskou výzbroj.

Obchod s mušketýrskými potřebami Test fyzické zdatnosti mušketýra Test intelektuálních schopností mušketýra

Pomohli vyrobit katapulty při dobývání pevnosti La Rochelle.

Katapulty pro dobývání La Rochelle Katapulty pro dobývání La Rochelle Katapulty pro dobývání La Rochelle

Nahlédli do starých kronik či honily vévodu Buckinghama při jeho tajné návštěvě Paříže.

Staré kroniky vydávají svá svědectví Tajná návštěva lorda Buckinghama v Paříži Buckinghamský palác

Král Ludvík XIV. s chotí

Nakonec jsme se museli vydat na dlouhou a strastiplnou cestu do dalekého Londýna, abychom zachránili čest naší královny Anny Rakouské. Na závěrečném plese nás vyznamenal sám král Ludvík XIV.

A to nebylo všechno, zbyl nám ještě čas na celodenní výlet, muzícírování, ....

Celodenní výlet Celodenní výlet Muzicírování

a spoustu dalších věcí.

Co dodat? Užili jsme si spoustu legrace, ale také jsme se lecčemus jsme se přiučili. Ještě se můžete podívat na to, jaký byl letáček tábora a informace o „mimo”.


Zaujalo Vás to? Pojeďte s námi příští rok!

15.8.2005 (c) Zdenička

Aktualizace: 24. ledna 2016