Logo soustředění

Toto soustředění pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Logo Plasnice 2006

Ano, i v červenci 2006 proběhlo Letní soustředění pro všechny mladé lidi, kteří rádí rádi bádají nad matematikou, fyzikou, ale i lecčíms dalším. Soustředění se konalo v Plasnici u Deštného v Orlických horách a zúčastnilo se ho 35 studentů středních škol.

Pojďme se podívat, jaké toto soustředění bylo ...


Budoucí elektromotor Diskuze nad výrobou 3D fotografii Modelování pohybu planet Tak hraje ten reproduktor, nebo nehraje? Příprava prezentace na závěrečnou konferenci Projekt Machovo kyvadlo

Fyzikální velikáni

Projekty

Téma odborného programu Na ramenou obrů bylo poměrně hodně široké, takže nabídka témat projektu mohla být opravdu pestrá. V letošním roce si účastníci z nabídky téměř 40 témat vybrali a pracovali na následujících projektech:

 • Camera obscura - fotky bez foťáku
 • Reakční doba člověka
 • Brownův pohyb
 • Fotografie na listu
 • Časosběrné snímky
 • 3D fotografie, animovaný film (Plasnice Imax)
 • Sčítačka, logické obvody
 • Elektrické stroje (motory, generátory, transformátory)
 • Co všechno umí žárovka?
 • Plasmová koule
 • Machovo kyvadlo
 • Setrvačníky
 • Fotodestrukce, krystalizace ovlivněná UV zářením
 • Spektrometr z CD, plamenné zkoušky
 • Parní stroj
 • Začátky přenosu elektromagnetických vln
 • Matematické modelování pohybů planet
 • Rakety s pohonem na tekuté H2O

Práce na projektu - Elektromotor Záznam průběhu napětí v plazmové kouli Jedna z laboratoří Úvodní matematický test Prezentace úvodního miniprojektu Část budoucí sčítačky

Několik projektů podrobněji:

pozn.: Dokumentace projektů byly ponechány přesně v té podobě, jak je účastníci na soustředění vytvořili.

Sčítačka (dokumentace)

Řešitelé projektu, Martin P. a Petr K., sestrojili pomocí logických obvodů (tzv. hradel) jednoduchou 4 bitovou kalkulačku, která uměla sčítat. Kromě toho bylo nutné vyřešit vstupní a výstupní jednotku a napájení.

Počátky výroby Autoři projektu Vyrobené zařízení

Přenos elektromagnetických vln - rádio (dokumentace)

V rámci tohoto projektu Franta L. a Tomáš P. sestavili jednoduchou krystalku, zesilovač a reproduktor, získali tak vlastnoručně vyrobený radiopřijímač, na který se jim podařilo chytit několik radiových stanic.

Počátky výroby Autoři projektu Vyrobené rádio

Co všechno umí žárovka (dokumentace)

Úkolem řešitelů tohoto projektu, Martina Č. a Lukáše S., bylo nejprve důkladně proměřit vlastnosti (elektrické i vyzařovací) obyčejné žárovky a potom se pokusit jednoduchou žárovku vyrobit vlastnoručně.

Na začátku bylo třeba podrobně proměřit obyčejnou žárovku A naše žárovka svítí! Autoři projektu

Plazmová koule (dokumentace)

Jak napovídá název tohoto projektu, zabývali se Lukáš R. a Dan S. výrobou a proměřováním vlastností vlastnoručně vyrobené „plazmové koule”. Základem plazmové koule se stala stará žárovka.

Autoři projektu Plazmová koule Zářivka v blízkosti plazmové koule

Jako každý rok práce na projektech vyvrcholila na závěrečné konferenci.

Publikum a zároveň porotu tvoří účastníci a vedoucí soustředění Prezentace projektu Elektromagnetické stroje Prezentace projektu Moment setrvačnosti Prezentace projektu Modelování pohybu planet


Kurzy a přednášky lektorů

Kromě práce na projektech zahrnoval odborný program, tak jako každý rok, i ucelené kurzy matematiky (tradičně ve třech různých úrovních) a fyziky, také ve třech variantách - letos zaměřené na mechaniku, elektromagnetismus a základy kvantové mechaniky.

Kurz matematiky - střední úroveň, tzv. maliny Kurz matematiky - střední úroveň, tzv. maliny Kurz fyziky - mechanika Kurz fyziky - kvantová mechanika Kurz fyziky - kvantová mechanika Kurz matematiky - nejvyšší úroveň, tzv. banány

Také bychom chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat lektorům - ing. Marii Dufkové (ČeZ), doc. Mirko Rokytovi (MFF UK), Mgr. Miroslavu Brožovi (hvězdárna Hradec Králové) a doc. Miloši Rotterovi (MFF UK) - za ochotu přijet na náš tábor s přednáškami z jejich oboru, které byly jako každý rok velmi vítanou a oceňovanou součástí odborného programu.

ing. Dufková - Velikáni v historii energetiky doc. Rokyta - Velikáni v matematice doc. Rotter - Zajímavosti z nízkých teplot Mgr. Brož - Pozorování Slunce Mgr. Brož - Noční pozorování hvězd


Mimoodborný program

Letošní celotáborová hra nás přivedla mezi staré Slovany, do doby, kterou popisuje ve svých pověstech Alois Jirásek. Co jsme všechno prožili? Vypravili se s praotcem Čechem na dlouhé putování do vlasti zaslíbené, s Bivojem honili kance, sochali staroslovanské bůžky, nakupovali na slovanském tržišti, pokusili se proniknout do celkové slovanské ekonomiky, postihla nás morová epidemie, zastihli jsme Cyrila s Metodějem, jak přinášejí hlaholici, ale i mnoho dalšího.

Stará vědma radí mladým slovankám, jak se zbavit vší Při hledání nového knížete se polámalo kolo, je nutno to vše složit, a navíc padla mlha Plán pevností ostatních rodů - boje mohou začít Po tržišti se lze pohybovat pouze s průvodcem První diskuze o budoucí podobě rodového bůžka z Ytongu Ytongový bůžek Ani vedoucí nestáli stranou a také sochali Impregnace hotových bůžků Opisování kousků zpráv v hlaholice Hlaholice je sice pěkné písmo, ale latinka se nám čte o něco lépe Celodenní výlet Večerní setkání Turnaj Slovanská ekonomika Návštěva profesionálního dráteníka a naše první kůčky v drátenictví A teď kam?

Celotáborová hra vyvrcholila velkým putováním. Stejně jako tenkrát legendární Bruncvík vyrazil do světa vydobýt sobě a svému národu do erbu lva, tak i jednotlivé rody účástníků se vydaly na cestu...

Odchod na dalekou cestu Lví hromada Hodnotné lví krmení

... a lvi zatím odpočívali.

Po delší cestě ztroskotali na Jantarové hoře, ze které byla jediná cesta - zašiti v „koňské kůži” ve spárech ptáka Noha. Nejprve ale bylo třeba zjistit, kdy pták Noh opět navštíví Jantarovou horu ...

Kdypak se asi ten pták Noh zase objeví? Cesta v koňské ůži z Jantarové hory A už máme lva!

Po opuštění Jantarové hory i hnízda ptáka Noha, potkali lva bojujícího se saní, po ukončení boje se lev k výpravě přidal a provázel ji na další cestě.

Úkolem Bruncvíků teď bylo lva řádně nakrmit a také mu opatřit nějaký ocas.

Krmení Shánění ocasů

Kouzelný meč Hradní podzemí

V samém závěru putování dorazili do země krále Olibria, kde v tajemném podzemí nalezli kouzelný meč. A když nalezli cestu ze spletitých chodeb ven, vedli jejich kroky již rychle zpět, do knížectví Českého.

Předávání erbů

Večer předstoupili před svoji ženu Neomenii a jejího otce, který zde prozatím vládl, a z jeho rukou získali nový erb v rodových barvách, se lvem, který má v tlapách jejich rodové znamení.

A ptáte se, proč je každý lev jiný? Každý rod putoval jinak a tak i lvi jimi přinešení byli různí.

Erb rodu Lučanů Erb rodu Lemúzů Erb rodu Doudlebů Erb rodu Pšovanů Erb rodu Zličanů Erb rodu Charvátů


Co dodat? Užili jsme si spoustu legrace, ale také jsme se lecčemus přiučili. Ještě se můžete podívat na to, jaký byl letáček tábora.

Projekt Brownův pohyb Projekt o biodegradaci Projekt Moment setrvačnosti Projekt Fotografie na listech Projekt Reakční doba Projekt Camera obscura

Zaujalo Vás to? Pojeďte s námi příští rok!

27. 7. 2006 (c) Zdenička

Aktualizace: 24. ledna 2016