Logo soustředění

Toto soustředění pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Logo Plasnice 2007 - Krocení živlů

Další z tradičních Letních odborných soustředění mladých fyziků a matematiků pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK pro středoškoláky se tentokrát konalo v obci Plasnice (Orlické hory) v termínu 30. 6. – 14. 7. 2007.

Pojďme se krátce ohlédnout za tím, co jsme společně prožili…


Projekty

Ilustrační foto

Zastřešeny společným tématem Krocení živlů byly, tentokrát realizovány tyto projekty:

 • Tsunami
 • Šifrování
 • Eko–domek
 • Pátý element
 • Radioaktivita
 • Bleskotvořiče
 • Sluneční vařič
 • Hudební vlnky
 • Thereminovox
 • Peltierův článek
 • Vlasový vlhkoměr
 • Fraktální geometrie
 • Vzduchová bazuka
 • Digitální fotoaparáty
 • Aj bez benzínu to ide…
 • Přenos energie zářením
 • Krocení vody do 2D proudů
 • A speciální projekt vedoucích – Tajemství spánku

Nahlédněme některým projektům "pod pokličku"

Dokumentace jsou v podobě, ve které je účastníci tábora vytvořili.

Šifrování (dokumentace)

Autoři: Juraj Hartman, Simona Laňková, Petr Koupý

šifrovací stroj Rotacrypt šifrovací stroj Rotacrypt

V rámci tohoto projektu řešitelé prozkoumávali různé druhy šifer, přemýšleli o jejich slabinách a nakonec zhotovili mechanický šifrovací stroj Rotacrypt.

 • Klíč, podle něhož Rotacrypt (de)šifruje text
  • IAXBVYGDZHTENPUOSMKRJLFC
  • žlutá, zelená, modrá, modrá, červená, zelená
 • Otevřený text
  • A H O J V S I C H N I
 • Šifrový text
  • IJBZPYANLIL

Peltierův článek (dokumentace)

Autoři: Jan Hadrava, Jan Loskot

Peltierův článek

Cílem projektu bylo seznámit se s Peltierovým článkem, prozkoumat jeho vlastnosti a využít jej k přechlazení vody, to znamená k snížení teploty kapalné H2O pod 0 °C. Jedná se o nestabilní stav, který vlivem vnějších rozruchů nebo i sám od sebe může velmi rychle přejít do stabilního (zmrzlého) stavu. Omluvíte-li sníženou kvalitu videa, můžete se na takový přechod podívat, protože se účastníkům projektu podařilo jej zaznamenat.

Eko-domek (komentář)

Autoři: David Kindl, David Valenta

Ekodomek Ekodomek

V tomto projektu se autoři zabývali problematikou tepla a udržení teploty v domech. Místo dokumentace uvádíme komentář vedoucích projektu.

Fraktály (dokumentace)

Autoři: Lukáš Slavata, Martin Čermák

Fraktály

Jedním z mála nefyzikálních projektů byly Fraktály autorů Lukáše Slavaty a Martina Čermáka. Zde nešlo ani tak o krocení živlů, jako spíše o krocení počítačového programu pro zobrazování fraktálů, který autoři vytvořili.

Krocení vody do 2D proudů (dokumentace)

Autor: Jan Víša

Krocení vody do 2D proudů

V tomto projektu Jan Víša krotil (a částečně zkrotil) vodu, takže jsme mohli pozorovat nejen laminární a turbulentní proudění při obtékání různých předmětů, ale také úchvatné vizuální efekty na obrovské mýdlové bláně.

Konference

Závěrečná konference

Výsledky práce jsou tradičně prezentovány na závěrečné konferenci. Tentokrát byla slavnostně zahájena samotným císařem Rudolfem.

Kurzy a přednášky zvaných lektorů

Přednáška pozvaného lektora

V letošním roce měli účastníci možnost účastnit se jednoho ze čtyř kurzů matematiky zaměřených na

 • analytickou geometrii,
 • šifrování,
 • diferenciální počet (ve dvou úrovních náročnosti)

a jednoho ze tří kurzů fyziky:

 • vybrané partie z mechaniky,
 • elektronika,
 • Fourierova transformace.

Každoročně náš velký dík patří lektorům, kteří přijíždějí poodhalit něco málo ze zajímavostí svých oborů. Letos nám povídali:

 • Mgr. J. Mikšovský, Ph.D. (katedra Meteorologie a ochrany prostředí, MFF UK) o změně klimatu,
 • Mgr. M. Brož, Ph.D. (hvězdárna Hradec Králové) o spektrech hvězd a vzdálenostech ve vesmíru,
 • doc. RNDr. M. Rokyta, CSc. (katedra matematické analýzy, MFF UK) o třech neřešitelných starořeckých úlohách,
 • Mgr. V. Weinzettl, Ph.D. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR) o jaderné fúzi,
 • Ing. J. Tyc (jaderná elektrárna Temelín, sdružení Jihočeští taťkové) o jaderné energii.

Mimoodborný program

Celotáborová hra letošního roku byla už zdálky cítit sírou a magickými esencemi a zářila rtutí a zlatem. Přivedla nás na dvůr císaře Rudolfa II. a především do jeho alchymistických laboratoří.

Závěrečné zkoušky na alchymistické SOŠ a SOU Zkouška z trinohometrie Slavnostní předání maturitních vysvědčení

A tak jsme úspěšně složili závěrečné zkoušky na alchymistickém učilišti, studovali staré grimoáry a tajuplné nápisy,

Dešifrování keltského písma - Oghamu Veřejné představení prototypu župelného křeplinistoru Židovské tance, nutné pro vstup do zakázané části ghetta

vzájemně si zabírali doly na magické substance, odhalovali tajemství oblohy, zachraňovali, co se dalo, z hořící laboratoře, sháněli povolení na stavbu nové,

Boj o důl - rozzuřený válečník Hvězda E54 v souhvězdí Hrochonožce očekává své objevení a pojmenování Poštovní úředník při své náročné práci Nevěřím, že se z tohohle labyrintu ještě někdy dostanu

ale především … pronikali do nejhubších tajemství vesmíru a objevovali recepty na nové lektvary, masti a kouzla.

A komu to vejce spadne, ten musí jít z kola ven… Císař Rudolf II. - dnes je obzvláště v ráži Počasí nám, pravda, příliš nepřálo: typický červencový den

A protože nic nevydrží věčně, i otevřená ruka s penězi císaře Rudolfa se znenadání zavřela (či spíš byla násilím zavřena), pšenka v Čechách přestala kvést, půda začala hořet pod nohama a ve vzduchu visel Damoklův meč. Raději jsme tedy sbalili svá fidlátka, retorty, křivule a kahany, a zmizeli za hranice.


Co dodat? Užili jsme si spoustu legrace, ale také jsme se lecčemus přiučili. Ještě se můžete podívat na to, jaký byl letáček tábora a letáček mimoodborného programi.

Zaujalo Vás to? Pojeďte s námi příští rok!

24. 11. 2007 (c) Pavel a Janek

Aktualizace: 24. ledna 2016