Logo soustředění

Toto soustředění pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Logo Plasnice 2008 - Doba ledová je doba ledová, ale teplo je teplo

Další z tradičních letních odborných soustředění mladých fyziků a matematiků pořádaných Matematicko-fyzikální fakultou UK pro středoškoláky se již potřetí za sebou konalo v obci Plasnice (Orlické hory) v termínu 26. 7. – 9. 8. 2008.

Pojďme se krátce ohlédnout za tím, co jsme společně prožili…

Odborný program

Projekty

Ilustrační foto - projekty Ilustrační foto - projekty Ilustrační foto - projekty Ilustrační foto - projekty Ilustrační foto - projekty Ilustrační foto - projekty

Zastřešeny společným tématem Teplo a teplota byly tentokrát realizovány tyto projekty:

 • Infračervená fotografie
 • Tepelná elektrárnička
 • Výroba dopravního prostředku na tepelný pohon
 • Termoska
 • Horkovzdušné balóny
 • Termoelektřina
 • Duha
 • Proudění
 • Měření rychlosti světla
 • Poznej chemii
 • Vlastnosti vody
 • Pod pokličkou
 • Počítačový model tepelného pohybu částic
 • Tajuplné světlo elektronek
 • Elektronická "slunečnice"
 • Solarometr (heliograf)

Čtyři projekty (v seznamu skloněným písmem) jsme prezentovali na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 2008 v Plzni. Můžete si stáhnout dokumentaci těchto projektů tak, jak byla prezentována ve sborníku ze zmíněného veletrhu.

Konference

Výsledky práce na projektech bývají tradičně prezentovány na závěrečné konferenci.

Závěrečná konference Závěrečná konference

Kurzy

V matematice jsme zařadili tradiční "nižší" a "vyšší" kurz. První byl věnován funkcím a byl určen zejména novějším a mladším účastníkům. Náplní druhého kurzu byly derivace, integrály a "ochutnávka" diferenciálních rovnic.

Ve fyzice jsme vzhledem k tématu tábora nabídli hravé a nematematicky pojaté Hrátky s teplem. Druhý kurs byl matematicky náročnější a věnoval se prohloubení středoškolských poznatků o termodynamice.

Pro náročné účastníky v tomto roce vznikl také kombinovaný matematicko-fyzikální kurs o statistické fyzice, který byl jakousi ochutnávkou vysokoškolské fyziky.

Přednášky Přednášky

Přednášky zvaných lektorů

Kteří lektoří tentokrát přijali naše pozvání a patří jim za to náš dík:

 • S nízkými teplotami nás přijel teoreticky i zcela prakticky a na vlastní kůži seznámit prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. (Katedra fyziky nízkých teplot)
 • Doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. (Katedra geofyziky), měl geofyzikální přednášku s názvem Země jako tepelný stroj.
 • Hojně navštívenou a díky živé diskusi a mnoha dotazům značně prodlouženou besedu o studiu na Matematicko-fyzikální fakultě vedli proděkan pro koncepci studia prof. RNDr. Lubomír Skála, DrSc. (Katedra chemické fyziky a optiky) a garant studijního programu Fyzika doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (Ústav teoretické fyziky)
 • Docent Podolský byl naším hostem několik dní a postupně měl ještě tři další přednášky, jejichž společným tématem byla kosmologie.
 • Již podruhé nás navštívili Jihočeští taťkové, tentokrát pánové Vladimír Hošek a Ing. Václav Havlíček.

Přednášky Přednášky Přednášky

Mimoodborný program

Jako barevná stužka přišpendlená na mapě se letošním táborem vinula celotáborová hra – Cesta kolem světa. V roli britského gentlemana jsme poznali problémy londýnské dopravy, plánovali optimální trasu či lovili kufry ze dna Kanálu…

Ilustrační fotky - venkovní hry

… snažili se zabít čas při únavných cestách vlakem, vyzkoušeli si i práci strojvůdce na parní lokomotivě a unikali před policií v křivolakých uličkách Suezu…

Ilustrační fotky

… sbírali vzácné druhy brouků v indické džungli a předváděli parník na lidský pohon…

Ilustrační fotky

… zahráli si vzdušné pólo a poznali krásné pošťačky v Yokohamě v přístavu…

Ilustrační fotky

… vyzkoušeli nosnost každého mostu, který nám přišel pod ruku, a na závěr s nasazením všech sil překonali Atlantik. Odměna však za všechno to úsilí rozhodně stála: opět spatřit břehy rodné země, matičku Británii, hrdý Albion…

Ilustrační fotky

Mnohé večery jsme strávili nad mapou a jízdními řády hledáním nejrychlejšího spojení. Takovými cestami se nakonec ubíraly naše kroky při cestě z Londýna zpátky do Londýna, kolem světa za (necelých) 80 dní:

Ilustrační fotky


Letošní tábor byl zkrátka opravdu vydařený. Však jsme také v jednom kuse byli na titulních stránkách The Times.

Ještě se můžete podívat na to, jaký byl letáček tábora a letáček mimoodborného programu.

Zaujalo Vás to? Pojeďte s námi příští rok!

27. 11. 2008 (c) Pavel a Docík

Aktualizace: 24. ledna 2016