Logo soustředění

Toto soustředění pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Modelování bez plastelíny

Pojďte se na několika řádcích projít naším letošním soustředěním, které se konalo v termínu 16. července až 29. července 2016 v Nekoři.

Odborný program

Odborná část soustředění byla, tak jako každý rok, rozdělena do několika částí:

 • miniprojekt
 • práce na projektech
 • kurzy
 • zvané přednášky

Miniprojekt

Odborný program soustředění začal v neděli dopoledne konstrukcí zařízení, které má zabránit syrovému vejci, aby se při pádu z dané výšky rozbilo. Zařízení přitom muselo být sestaveno z předem daných předmětů, výška byla dána oknem budovy, z něhož pak vedoucí jednotlivá zařízení spouštěli. Účastníci soustředění pracovali většinou ve dvojicích a jejich zařízení byla opravdu různorodá, jak co se konstrukce týče, tak co se zachování vajíčka v neporušeném stavu týče. I když se několika skupinám nepodařilo vajíčko zachránit, všechna zařízení si zasloužila obdiv - postavit totiž takovou konstrukci v omezeném čase, s daným materiálem a omezeným množstvím nářadí nebylo vůbec jednoduché!

Práce na projektech

V neděli odpoledne získali účastníci soustředění představu o tom, jaké projekty jsou pro ně připraveny. Projektů bylo dostatečné množství různých typů - projekty měřící, konstrukční, teoretické, matematické, případně jejich kombinace. Nakonec si účastníci vybrali tyto projekty:

 • Geometrie těles
 • Parketáž
 • Model spalovacího motoru
 • Konstrukce rádiového přijímače
 • Fyzika flétniček
 • Digitální kymografie
 • Matematické algoritmy středověku
 • Bludiště pro kuličku
 • Odhady
 • Měřicí přístroje - konstrukce ampérmetru
 • Co všechno umí dělat arduino
 • Stirlingův motor
 • Diodový model vlny
 • Kvadrokoptéra
 • Sedláčkova turbína
 • Papírové fotografování
 • Trisektoři, zdvojovači krychlí a jiná stvoření
 • Architektura a origami

Na projektech pak pracovali téměř po zbytek trvání soustředění. Jak už to bývá, někdy šla práce od ruky dobře, jindy se objevily menší problémy. Účastníci mohli trable, které se při řešení projektů vyskytly, konzultovat nejen se svým vedoucím, ale s kýmkoli, kdo byl ochoten pomoci. Tak pomáhali řešit nejen různí vedoucí různé zádrhele různých projektů, ale i sami účastníci velmi ochotně pomáhali ostatním.

Závěrečná konference

Finální stav svých projektů účastníci prezentovali všem ostatním na závěrečné konferenci. Většina týmů si připravila prezentaci se stručným nástinem řešení a dosaženými výsledky. U projektů, u kterých to bylo možné, byla prezentována i reálná zařízení nebo vyrobené pomůcky. Úroveň všech projektů byla velmi dobrá; a pokud se některý projekt nepodařilo dotáhnout do zdárného konce, nikdo nevěšel hlavu. Všichni byli rádi, že si práci zkusili: naučili se komunikovat o svých nápadech s ostatními, naučili se používat základní dílenské vybavení, vyzkoušeli si práci s novými přístroji, … Všichni prezentující na závěr svého vyhrazeného bloku sklidili zasloužený potlesk od všech přítomných.

Kurzy

V rámci soustředění si účastníci vybírali právě dva z nabízených kurzů, které pro ně byly připraveny. Kurzy z fyziky a matematiky byly připraveny ve třech různých úrovních, kurz informatiky pouze v jedné.

Nabídka kurzů byla tato:

Fyzika:

 • Digitální technika
 • Proudění tekutin
 • Statistická fyzika

Matematika:

 • Rovnice a nerovnice
 • Infinitezimální počet
 • Integrály

Informatika:

 • Programování v Pythonu

Zvané přednášky

Jako lektoři dorazili letos na soustředění dva pracovníci MFF UK Praha a jeden pracovník pražské HAMU. Všichni lektoři měli připravenou přednášku na 90 minut, v rámci které seznámili účastníky soustředění se zajímavými poznatky z oborů, kterým se věnují profesně.

 • doc. Mgr. Libor Barto, Ph. D., Katedra algebry MFF UK Praha: Těžiště a moment setrvačnosti v geometrii
 • RNDr. Marek Frič, Ph. D., HAMU Praha: Fyziologie lidského hlasu
 • RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph. D., KDF MFF UK Praha: Fyzika a matematika v terénu

Všem lektorům za čas strávený na soustředění a za přednesení přednášky děkujeme!

Mimoodborný program

Mnoho let po Utrpení v zemi, kterou ovládají rudé kápě, se obyvatelé jedné vesničky rozhodli, že se trochu pobaví. Přes všechny zákazy a varování uspořádali po povinném nedělním kázání jarmark plný her a zábavy.

Kapucíni však brzy ukázali svou moc a shromáždění násilně rozehnali. Snažili se objevit a zajmout každého mutanta, který nevyhovoval jejich normám. Všichni ve vesnici jsme se ale semkli a podezřelé osoby schovali. Od té doby nás červené kápě pronásledovaly téměř na každém kroku.

V dalších dnech se k nám donesla historka o oblasti, ve které by se dali najít nějaké artefakty z doby před Utrpením ke zpeněžení na černém trhu. Dali jsme dohromady kousíčky map, které jsme objevili, a vydali se prohledávat labyrint podzemních nebezpečných chodbiček.

Něco v našich hlavách nám říkalo, že v této oblasti už není bezpečno a měli bychom rychle utéct. V pohraničí jsme objevili další podzemní chodby, které byly částečně zasypané. Rozhodli jsme se je trochu poupravit, abychom se v případě nájezdu kapucínů měli kam schovat. Ti však dorazili rychleji, než jsme čekali. Popadli jsme pár nejdůležitějších věcí a vydali se opět na útěk.

To bychom ale nebyli my, kdyby se nám i na útěku nepřihodilo něco špatného. Po snídani jsme se necítili ve své kůži. Dlouho nám však trvalo, než jsme zjistili, že nejsme tím, kým jsme vždy byli. Naštěstí se nám pomocí místní šamanky povedlo dát vše do pořádku. Od té doby jsme si raději jídlo připravoval každý sám.

Po nějaké době jsme objevili vesnici plnou milých lidí. Nabídli nám jejich občanství. Samozřejmě pod jednou podmínkou. Museli jsme si projít místní byrokracií a dokázat, že nejsme mutanti. Hlasy v našich hlavách však byly stále silnější a my se odhodlali je poslechnout a následovat. Poslední kapkou bylo přihlížení mučení a následné popravě jedné místní mutantky.

Uvědomili jsme si, že hlasy v našich hlavách nás navádí k útěku do země zaslíbené, země za oceánem. Do země, kde nevládnou rudé kápě, které nás neustále pronásledují. Zvláštní je, že většina našich zachránců má namodralé vlasy. Hlavně aby modrá nebyla nová červená.

Zaujalo Vás to? Pojeďte s námi příští rok!

27. 8. 2016 © Petr, odborníci & Mimoňi

Aktualizace: 24. ledna 2016