Soustředění mladých fyziků a matematiků
Logo soustředění

Toto soustředění pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Letní tábor, kde na nudu není místo!

Místo a čas,
kde fyziku a matematiku děláme vlastníma rukama a hlavou,
kde se báje stávají skutečností,
kde rytířské ctnosti ještě nevymřely.

Práce na projektu Přednáška Mgr. Michaely Váchové Práce na projektu

Velmi výkonný poštovní úředník Ikarův let Celodenní výlet

Co nabízíme?
Možnost prožít 14 dní naplněných netradičním programem a zážitky!

Myslíme si, že na letním matematicko-fyzikálním soustředění pro středoškoláky byste měli zažít mnohem víc než jen přednášky, počítání příkladů a sem tam nějaký ten sport.

A takový tábor se snažíme dělat!

Naše soustředění je určeno všem mladým lidem, jimž matematika s fyzikou nepřipadají odporné a kteří chtějí prožít dva prázdninové týdny plné vlastního bádání, kutění a dalšího programu.

Projekty - bublinologie Kurz fyziky Projekty - sluneční vařič

No řekněte, zažili jste už tábor či soustředění, kde byste:

  • viděli pokusy s lasery, kapalným dusíkem, zrakovými klamy, chromatografií a lecčím dalším?
  • hráli skutečné divadlo pro diváky, promovali, potkali živého Smrtě, prošli Cestou antických bohů, putovali proti proudu času, byli Mayským kmenem a vyráběli stély, nalezli pirátský poklad na Ztraceném ostrově, vlastnoručně vyrobenými katapulty s mušketýrským plukem napadli pevnost La Rochelle, dojeli Anně Rakouské do Londýna pro přívěsky, míchali alchymistické lektvary a směsi, byli zaměstnáni v tajné vládní agentuře, postupně osídlili nový kontinent, vzepřeli se královské nadvládě a vyhlásili nezávislost?
  • sami experimentálně objevovali vlastnosti látek, oscilátorů, elektromagnetického pole - a také třeba pravidelných těles, principů matematické statistiky, vlastností grup, řetězovky a kmitavých obvodů?
  • v kruhu pozorně naslouchajících mohli bez skákání do řeči říci svůj názor i na hodně vážná témata?
  • sami vyrobili nejrůznější přístroje (váhy, hodiny, větrné "elektrárny", "sluneční pec", vznášedlo,skener, atd. atd.) a obhájili svoji práci před odbornou komisí?
  • chodili na večeře v historickém oblečení?
  • čekali na louce před půlnocí na záblesk družice Iridium 66?

Císař na exkurzi v laboratoriu Tajný agent Stolování na celodenním výletě

Tak tohle na našem soustředění provozujeme. Samozřejmě, ne vše každý rok, přeci jen tábor trvá pouze 14 dní. A navíc je zde samozřejmě řada "klasičtějších" přednášek, kde mají účastníci příležitost dozvědět se od lektorů z Matematicko-fyzikální fakulty a České akademie věd řadu zajímavostí z astronomie, biofyziky, jaderné fyziky, kvantové fyziky, optiky, teorie relativity, matematické analýzy, geometrie, matematické statistiky a z dalších partií matematiky a fyziky. Opět ne každoročně o všem možném, to by bylo příliš, ale nabídka je vždy pestrá. Na nudu na táborech rozhodně čas nezbývá.

Mnoho mladých lidí má chuť bavit se v létě matematikou, fyzikou i lecčím dalším. Patříte mezi ně? Zaujal vás náš tábor? Podívejte se na podrobnější informace, pozvánku na následující tábor nebo nám napište.

Návštěva hydroelektrárny Olympijské hry – jízda na saních Práce na projektu

Beseda o studiu Večer s divadlem Práce na projektu

Aktualizace: 24. ledna 2016