Soustředění mladých fyziků a matematiků
Logo soustředění

Toto soustředění pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Zaujal vás náš tábor? Bude vám v létě 14 až 19 let?
Máte za sebou osmou třídu ZŠ nebo odpovídající ročník gymnázia?

Další tábor se bude konat v Orlických Horách.

Podrobné informace o soustředění v červenci 2018 budou zveřejněny do konce roku 2017.

Zatím se můžete podívat na podrobnější informace o charakteru našich soustředění, které vám dají velmi dobrou představu o programu i celkové atmosféře. Pokud byste se rádi zeptali na nějaké další podrobnosti, můžete nám napsat.

Aktualizace: 24. ledna 2016