změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Teachers' Day – Den pro učitele

v rámci konference Multimedia in Physics Teaching and Learning

 

Ve dnech 7. až 9. září tohoto roku se na KDF MFF UK konala

26th International Conference on Multimedia in Physics Teaching and Learning (MPTL'26),

mezinárodní konference, které se zúčastnili lidé zabývající se využíváním moderních technologií (videa, aplety, simulace, modelování, chytré telefony, měřicí senzory, virtuální a rozšířenou realitu, ...) při výuce fyziky na všech stupních škol. Díky podpoře JČMF se na sobotu 9. září uskutečnil v rámci této konference

 

Den pro učitele – Teachers' Day.

 

Tento den byl určen přednostně pro české učitele, kteří učí na plný (případně téměř plný) úvazek na střední či základní škole a využití moderních technologií ve výuce fyziky je zajímá.

       

 

Termín: 9. září 2023, 9:00 – 17:00
Místo konání: KDF MFF UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
Cena: díky podpoře JČMF a dalších partnerů zdarma (zahrnuje občerstvení o přestávkách a oběd)
Určeno: učitelé SŠ a ZŠ, kteří využívají moderní technologie ve výuce
Počet účastníků: max. 30
Akreditace MŠMT: program je akreditován u MŠMT jako DVPP
číslo akreditace 8998/2023-2-447

 

Firmy a organizace podporující konání akce:

Advacam                VividBooks

 

AVMedia                 Level UP

 

LaskaKit                 Růžovka (Lego)

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:21 .4. 2023
V případě problémů se obraťte na Webmastera.