Další vzdělávání učitelů fyziky pražských ZŠ a SŠ
kurzy na MFF UK v rámci projektu JPD3 CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119
„Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze”

Projekt na úrovni UK

Jde o celouniverzitní projekt v rámci programu JPD3. Projekt CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119 „Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze” je tedy projekt podporovaný Evropskými sociálními fondy, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt je realizován v době 1. 9. 2005 až 31. 7. 2007.

Projekt je zaměřen na přípravu a realizaci modulárně koncipovaného systému kurzů pro další profesní vzdělávání učitelů základních a středních škol na území hlavního města Prahy. Důležitým rysem v novém systému kurzů je integrace a provázanost odborné, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy. Samozřejmou součástí je příprava ve využití informačních technologií. Kurzy akcentují a podporují aktivní práci účastníků a přinášejí učitelům konkrétní poznatky, dovednosti a podněty, které mohou bezprostředně aplikovat a využít ve výuce a vzdělávání pro své žáky.


Projekt na úrovni MFF

Na Matematicko-fyzikální fakultě se projekt týká vývoje, pilotování a běhu 8 kurzů pro učitele matematiky a fyziky. Na projektu se podílí zejména katedra didaktiky matematiky, katedra didaktiky fyziky a odborníci z dalších fyzikálních kateder.


Pro učitele fyziky

Vyvíjíme, pilotujeme a realizujeme 6 kurzů s aktuálními tématy. Naším cílem je, aby účastníci odcházeli s dobrým pocitem, že kurzy byly jak zajímavé, tak užitečné. Soudě podle ohlasů z dosud pilotovaných kurzů se nám to vcelku daří.

Proč se přihlásit:

  1. Protože podle zkušeností dosavadních účastníků kurzy opravdu stojí za to
  2. Kurzy jsou akreditovány MŠMT.
  3. Po dobu realizace projektu je pro učitele pražských škol díky dotacím z ESF, MPSV a Magistrátu Hl.m.Prahy účast na kurzech zdarma.