Další vzdělávání učitelů fyziky pražských ZŠ a SŠ
kurzy na MFF UK v rámci projektu JPD3 CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119
„Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze”

Fyzika pro školy 21. století

Garant kurzu

RNDr. Jiří Dolejší, CSc., Ústav částicové a jaderné fyziky

Délka kurzu

36 hodin přímé výuky + 14 hodin samostudia

Charakteristika kurzu

Kurz se soustředí na tři oblasti: vztah fyziky a moderních technologií ve světě, který nás obklopuje, zprostředkování vybraných poznatků moderní fyziky žákům a souvislost některých partií „školské fyziky“ s „nadhledem vysokoškolské fyziky“. Ve všech třech oblastech budou obsahem konkrétní vybrané partie a problémy. Cílem je pomoci učitelům zatraktivnit výuku fyziky na školách, aby pro ni uměli dostatečně motivovat své žáky a přesvědčivě jim ukázat význam fyziky pro moderní civilizaci, aniž by přitom rezignovali na úroveň výuky. Kontextualizovaný přístup naopak obohatí výuku příklady, které umožní na jedné straně lépe pochopit fyzikální podstatu problémů a na druhé straně zaujmou i žáky, kteří nesměřují k dráze profesionálních fyziků či techniků. Kurz bude doplněn experimenty a jeho účastníci budou (při hledání a zpracování informací i při zpracování výsledků experimentů a při simulacích) přirozeně využívat prostředků ICT.

Kdy

Kurs bude probíhat na jaře 2007.

Další informace

Podrobné informace o kurzu jsou na webových stránkách garanta (externí odkaz se otevře v novém okně).