Další vzdělávání učitelů fyziky pražských ZŠ a SŠ
kurzy na MFF UK v rámci projektu JPD3 CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119
„Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze”

Fyzika a Školní vzdělávací programy

Garant kurzu

doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., katedry didaktiky fyziky

Délka kurzu

36 hodin přímé výuky + 14 hodin samostudia

Charakteristika kurzu

Kurz je zaměřen na pomoc učitelům fyziky při tvorbě školních vzdělávacích programů. Účastníci budou v průběhu kurzu prostřednictvím vlastní aktivní práce vedeni k seznámení se se základními principy Rámcových vzdělávacích programů, pochopení těchto principů, porozumění pojmu kompetence, vytvoření dovednosti aplikovat nové přístupy do práce se žáky a studenty různých věkových kategorií a k seznámení se s obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Obecné principy přitom budou samozřejmě dávány do souvislosti s konkrétním vzdělávacím obsahem a konkrétními metodami výuky. V průběhu kurzu budou účastníci vytvářet modelové části školního vzdělávacího programu včetně vhodných forem a metod rozvíjejících na příkladech z vybraných partií výuky fyziky kompetence žáků. Na vedení kurzu se budou aktivně podílet zkušení učitelé ze škol.

Kdy

Kurs v rozsahu 36 hodin se uskuteční ve třech blocích, vždy v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. Termíny: 6. – 7. října, 10. – 11. listopadu, 1. – 2. prosince.

Kde

V prostorách KDF MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Pro koho

Kurs je určen učitelům fyziky základních a středních škol v Praze. Počet účastníků je omezen na 15 osob.

Akreditace a cena kurzu

Kurs je akreditován MŠMT a díky dotaci z projektu JPD3 je pro účastníky zdarma.

Jak se přihlásit

E-mailem na adresu: irena.koudelkova@mff.cuni.cz, na níž též mohou zájemci získat další informace.

Jak to na kurzu vypadá

fotografie z kurzu fotografie z kurzu