Další vzdělávání učitelů fyziky pražských ZŠ a SŠ
kurzy na MFF UK v rámci projektu JPD3 CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119
„Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze”

Fyzikální experimenty pro rozvoj znalostí a dovedností žáků

Garant kurzu

RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., katedra didaktiky fyziky

Délka kurzu

36 hodin přímé výuky (ve třech blocích pátek odpoledne/sobota) + 14 hodin samostudia

Charakteristika kurzu

Cílem kurzu je posílit oblast, která je při výuce fyziky často neprávem a ke škodě předmětu zanedbávána — školní fyzikální experimenty. V kurzu účastníci aktivně provádějí a vyhodnocují řadu pokusů (v blocích k jednotlivým vybraným tématům), zkouší jejich varianty s využitím různých pomůcek a diskutují formy jejich využití na různých typech škol. Důraz je kladen na správnou fyzikální interpretaci pokusů (včetně vyvracení „vžitých” chyb a omylů ve školské fyzice), na možnosti jejich vysvětlení na různých úrovních (daných věkem i zaměřením žáků) a na to, jak lze pomocí pokusů rozvíjet nejen znalosti, ale i dovednosti (či v širokém slova smyslu kompetence) žáků. Jsou probírány varianty pokusů s jednoduchými pomůckami, s využitím moderních souprav a pomůcek a také s běžnými domácími a jinými přístroji.

Tři výše uvedené bloky kurzu mají následující obsah:

  1. Netradiční laboratorní úlohy
  2. Fyzikální dílna na koleně
  3. Fyzika s běžnými přístroji a s předměty denní potřeby

Kdy

V zimním semestru roku 2006/2007 probíhá kurz v těchto termínech (jde o jeden kurz ve třech blocích): 3.-4.11., 24.-25.11., 15.-16.12

Kde

V prostorách KDF MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8.

Pro koho

Kurs je určen učitelům fyziky základních a středních škol v Praze. Počet účastníků je omezen na 12 osob.

Akreditace a cena kurzu

Kurs je akreditován MŠMT a díky dotaci z projektu JPD3 je pro účastníky zdarma.

Jak se přihlásit

E-mailem na adresu: zdenek.drozd@mff.cuni.cz, na níž též mohou zájemci získat další informace.

Jak to na kurzu vypadá

fotografie z kurzu fotografie z kurzu fotografie z kurzu fotografie z kurzu fotografie z kurzu fotografie z kurzu fotografie z kurzu fotografie z kurzu fotografie z kurzu fotografie z kurzu fotografie z kurzu