Další vzdělávání učitelů fyziky pražských ZŠ a SŠ
kurzy na MFF UK v rámci projektu JPD3 CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119
„Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze”

Heuristická výuka fyziky prakticky I

Garant kurzu

RNDr. Irena Koudelková, katedra didaktiky fyziky

Délka kurzu

36 hodin přímé výuky + 14 hodin samostudia

Charakteristika kurzu

Kurz dá učitelům příležitost aktivně se seznámit s uplatněním metody řízeného objevování ve výuce fyziky. Na příkladu úvodních partií z fyziky si účastníci vyzkoušejí roli žáků v takto vedené výuce, na mnoha konkrétních příkladech a v řadě konkrétních situací zažijí různé formy aplikace této výuky a na základě vlastní zkušenosti budou sami formulovat a diskutovat obecné i dílčí zásady daného přístupu (který, ač v zásadě označován za heuristický, v sobě zahrnuje i prvky dalších moderních trendů v oblasti „science education“). Kurz se bude věnovat i otázkám komunikace učitel-žák a dalším souvisejícím problémům. Na vedení kurzu se budou podílet i zkušení učitelé z praxe.

Kurs je součástí projektu Heuréka (viz http://kdf.mff.cuni.cz/heureka - externí odkaz se otevře v novém okně)

Kdy

Kurs v rozsahu 36 hodin se uskuteční ve dvou blocích, vždy od pátku večer do neděle poledne. Termíny: 20. – 22. října, 12. – 14. ledna.

Kde

V prostorách ZŠ a MŠ Červený vrch, Alžírská 680, Praha 6.

Pro koho

Kurs je určen učitelům fyziky základních a středních škol v Praze. Počet účastníků je omezen na 30 osob. Kurs je téměř naplněn.

Akreditace a cena kurzu

Kurs je akreditován MŠMT a díky dotaci z projektu JPD3 je pro účastníky zdarma.

Jak se přihlásit

E-mailem na adresu: irena.koudelkova@mff.cuni.cz, na níž též mohou zájemci získat další informace.