Další vzdělávání učitelů fyziky pražských ZŠ a SŠ
kurzy na MFF UK v rámci projektu JPD3 CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119
„Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze”

Heuristická výuka fyziky prakticky II

Garant kurzu

RNDr. Irena Koudelková, katedra didaktiky fyziky

Délka kurzu

36 hodin přímé výuky + 14 hodin samostudia

Charakteristika kurzu

Kurz je nadstavbou kurzu Heuristická výuka prakticky I. Umožní učitelů dále procvičovat heuristickou metodu výuky a související přístup, stavící na podpoře aktivní práce žáků. V kurzu budou účastníci střídat role učitele a žáka. Pozornost bude věnována miskoncepcím a roli, kterou mohou při jejich překonávání hrát školní fyzikální experimenty (s důrazem na tvorbu žákovských hypotéz, předpovědi, aktivní návrhy experimentů, důkladnou diskusi a interpretaci výsledků atd.). Přitom vše se bude probírat na konkrétním fyzikálním obsahu. V souvislosti se změnou role učitele se kurz dotkne i otázek osobnostního rozvoje učitele, vztahu učitel-žák, kritéria pravdivosti poznání a dalších. Získané zkušenosti budou moci účastníci bezprostředně využívat ve vlastní učitelské praxi.

Kurs je součástí projektu Heuréka (viz http://kdf.mff.cuni.cz/heureka - externí odkaz se otevře v novém okně )

Kdy

Kurs v rozsahu 36 hodin se uskuteční ve dvou blocích, vždy od pátku večer do neděle poledne. Kurs bude probíhat na jaře 2007.

Kde

V prostorách ZŠ a MŠ Červený vrch, Alžírská 680, Praha 6.

Pro koho

Kurs je určen učitelům fyziky základních a středních škol v Praze. Počet účastníků je omezen na 30 osob. Kurs je téměř naplněn.

Akreditace a cena kurzu

Kurs je akreditován MŠMT a díky dotaci z projektu JPD3 je pro účastníky zdarma.

Jak se přihlásit

E-mailem na adresu: irena.koudelkova@mff.cuni.cz, na níž též mohou zájemci získat další informace.